(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Năm Châu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/9/2021 do Chi cục thi hành án Hậu Lộc ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 186a, tờ bản đồ số 29 (Bản đồ địa chính xã Hưng Lộc); diện tích 133m2 (đất ở tại nông thôn 133m2); tại thôn Phú Hòa (nay là thôn Hưng Phú), xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CB 345679, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H 01304, do Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc cấp ngày 17/8/2015, cho ông Đoàn Bá Sỹ và bà Nguyễn Thị Hoài.

Thửa 2: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 186b, tờ bản đồ số 29 (bản đồ địa chính xã Hưng Lộc), diện tích 46m2 (đất ở tại nông thôn 46m2), tại thôn Phú Hòa (nay là thôn Hưng Phú), xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số BO 882830, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 00984, do Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc cấp ngày 12/9/2013 cho ông Đoàn Bá Sỹ và bà Nguyễn Thị Hoài.

Chi cục thi hành án Hậu Lộc

Ngày 10/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 2 thửa đất tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1
Ngày 10/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 2 thửa đất tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa ảnh 2
Ngày 10/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 2 thửa đất tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa ảnh 3
Ngày 10/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 2 thửa đất tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa ảnh 4
Ngày 10/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 2 thửa đất tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa ảnh 5