(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/9/2021 do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Gia Mập ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất Khu dân cư B11, B12 thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Gia Mập

Ngày 10/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 2.686,3m2 đất tại huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước ảnh 1
Ngày 10/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 2.686,3m2 đất tại huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước ảnh 2
Ngày 10/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 2.686,3m2 đất tại huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước ảnh 3
Ngày 10/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 2.686,3m2 đất tại huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước ảnh 4
Ngày 10/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 2.686,3m2 đất tại huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước ảnh 5