(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/9/2021 do Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phong Điền ủy quyền như sau:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phong Điền tổ chức đấu giá tài sản khai thác 58,65 ha gỗ rừng trồng sản xuất của UBND huyện Phong Điền; Vị trí, địa danh: Gồm 15 lô, Khoảnh 4, 5, Tiểu khu 59, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; Diện tích thiết kế khai thác: 58,65 ha; Loài cây khai thác: Keo (Keo lá tràm xen Keo tai tượng) và Thông nhựa, trồng năm 2000, 2001 và 2005.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phong Điền

Ngày 10/9/2021, đấu giá 58,65 ha gỗ rừng trồng tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1
Ngày 10/9/2021, đấu giá 58,65 ha gỗ rừng trồng tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 2
Ngày 10/9/2021, đấu giá 58,65 ha gỗ rừng trồng tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 3
Ngày 10/9/2021, đấu giá 58,65 ha gỗ rừng trồng tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 4