(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Việt thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 10/9/2020 do Kho bạc Nhà nước Tây Ninh ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Kho bạc Nhà nước Tây Ninh. Địa chỉ: Số 437, Đường 30/4, khu phố 1, phường 1, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

2. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Việt. Địa chỉ: 99 Nguyễn Trãi, khu phố 1, Phường 4, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:

3.1. Tên tài sản: Thanh lý xe ô tô 08 chỗ ngồi, biển số 70B-0529, nhãn hiệu: MITSUBISHI JOLIE; màu sơn: xanh; năm sản xuất 2005; nơi sản xuất: Việt Nam; số khung: A00VB2W51001178; số máy: 4G63RZ-04808.

3.2. Giá khởi điểm: 115.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười lăm triệu đồng) (Không bao gồm thuế).

3.3. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Hai trăm ngàn đồng).

3.4. Tiền đặt trước: 17.500.000 đồng (Bằng chữ: Mười bảy triệu năm trăm ngàn đồng).

3.5. Bước giá: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 03/09/2020 đến ngày 04/09/2020 tại Kho bạc Nhà nước Tây Ninh.

5. Thời gian, địa điểm đăng ký, tham khảo mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước:

5.1. Thời gian, địa điểm đăng ký, tham khảo mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 26/08/2020 đến 16 giờ ngày 07/09/2020 (trong giờ làm việc) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Việt. Địa chỉ: 99 Nguyễn Trãi, khu phố 1, phường IV, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 0276.38733333.

5.2. Tiền đặt trước: Người tham gia đấu giá tài sản phải nộp tiền đặt trước là 17.500.000 đồng (Bằng chữ: Mười bảy triệu năm trăm ngàn đồng) cho Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Việt. Địa chỉ: 99 Nguyễn Trãi, khu phố 1, phường IV, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh từ ngày 07/09/2020 đến 11 giờ ngày 09/09/2020. Cụ thể như sau:

- Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Việt

- Số tài khoản: 5700201014647

- Mở tại: Agribank – CN Tây Ninh.

- Nội dung: [Tên người tham gia đấu giá] + nộp đặt trước Thanh lý xe ô tô 08 chỗ ngồi, biển số 70B-0529, nhãn hiệu: MITSUBISHI JOLIE.

6. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: 09 giờ Ngày 10/09/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Việt. Địa chỉ: 99 Nguyễn Trãi, khu phố 1, phường IV, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Gồm đơn đăng ký đấu giá tài sản do công ty phát hành, đối với cá nhân nộp CMND, đối với tổ chức, hộ kinh doanh nộp giấy phép kinh doanh và CMND của người đại diện theo pháp luật (tất cả photo có chứng thực), mẫu giấy xem tài sản. Tất cả cá nhân, tổ chức, hộ kinh doanh đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Việt.

8. Hình thức đấu giá: bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá không hạn chế số vòng theo phương thức đấu giá trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Việt. Địa chỉ: 99 Nguyễn Trãi, Khu phố 1, Phường IV, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 0276.3873333.