(BĐT) - Vào lúc 09 giờ 00 ngày 10 tháng 9 năm 2020, Trung tâm dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức đấu giá tài sản của người có tài sản đấu giá là Công ty TNHH một thành viên Khai thác và Chế biến đá An Giang (ấp Tô Bình, xã Cô Tô, huyện Tri Tôn) như sau:

Lô: Vật tư, Phụ tùng khai thác đá. Giá khởi điểm (đã bao gồm thuế GTGT 10%): 537.764.400 đồng

(Có bảng kê chi tiết kèm theo).

Các thông tin khác về tài sản và cuộc đấu giá:

* Tiền mua hồ sơ tương ứng với giá khởi điểm của tài sản đấu giá, như sau:

Ngày 10/9/2020, đấu giá vật tư, Phụ tùng khai thác đá tại tỉnh An Giang ảnh 1


* Tiền đặt trước: 20% trên giá khởi điểm/tài sản.

* Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: trong giờ hành chính ngày 03 và 04/9 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang và Trụ sở đơn vị người có tài sản.

* Thời gian; địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 07/9/2020.

* Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân mua và nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính theo quy định sau:

+ Nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 07/9/2020.

+ Nộp tiền đặt trước trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp Trung tâm và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá).

* Phương thức đấu giá: trả giá lên; Hình thức đấu giá: Trả giá trực tiếp bằng lời nói hoặc bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá;

* Địa điểm đấu giá tài sản: Trung tâm DV đấu giá tài sản tỉnh An Giang.

Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 Nguyễn Thái Học, P.Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, An Giang. Điện thoại: 0296 3 857 763. Website: www.daugiaangiang.gov.vn ./.

BẢNG KÊ CHI TIẾT TRỊ GIÁ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

LÔ: VẬT TƯ, PHỤ TÙNG KHAI THÁC ĐÁ

(Kèm theo Thông báo đấu giá tài sản số 80/TB-ĐGTS ngày 17/8/2020 của Trung tâm dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh An Giang)

Giá khởi điểm: 537.764.400đồng

Xem tài sản: Giờ hành chính ngày 03+04/9

Ngày hết hạn nộp hồ sơ: 17 Giờ 00 ngày 07/9

Ngày đấu giá tài sản: 09 Giờ 00 ngày 10/9

Tiền đặt trước: 20% GKĐ

Ngày 10/9/2020, đấu giá vật tư, Phụ tùng khai thác đá tại tỉnh An Giang ảnh 2


Ngày 10/9/2020, đấu giá vật tư, Phụ tùng khai thác đá tại tỉnh An Giang ảnh 3


Ngày 10/9/2020, đấu giá vật tư, Phụ tùng khai thác đá tại tỉnh An Giang ảnh 4