(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 10/9/2020 do Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1 tỉnh Kon Tum ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum. Địa chỉ: 40 Bùi Xuân Phái, tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

2. Người có tài sản đấu giá: Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1 tỉnh Kon Tum. Địa chỉ: Thôn 2, xã Hòa Bình, tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

3. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá: Tài sản là tang vật vi phạm hành chính được xác lập quyền sở hữu toàn dân, gồm: 2845kg (hai ngàn tám trăm bốn mươi lăm kilôgam) Cầu tích (Cu li) thực vật rừng ngoài gỗ, tang vật được cân tại thời điểm vi phạm còn tươi (ướt). (Chi tiết có hồ sơ kèm theo)

4. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản:

- Quyết định số 488/QĐ-SNN ngày 15/07/2020 của Sở NN&PTNT tỉnh Kon Tum Quyết định phê duyệt Phương án xử lý tài sản vi phạm hành chính bị tịch thu đã được xác lập quyền sở hữu toàn dân của Đội KLCĐ&PCCCR số 1;

- Thông báo số: 04/TB-KLCĐ ngày 29/07/2020 của Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1 tỉnh Kon Tum về kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản;

- Tài sản trên được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo Quyết định số 0000391/QĐ-XPVPHC ngày 03/05/2020 của Đội trưởng, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 31/08/2020 đến ngày 01/09/2020.

- Địa điểm xem tài sản: Tại Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1 tỉnh Kon Tum. (Địa chỉ: Thôn 2, xã Hòa Bình, tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum)

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo niêm yết đấu giá đến 10 giờ 00 phút ngày 07/09/2020 tại số 40 Bùi Xuân Phái, tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

7. Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá là: 4.267.500 đồng (Bốn triệu, hai trăm sáu mươi bảy ngàn, năm trăm đồng).

8. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000đồng/bộ.

Tiền đặt trước: 850.000đồng (Tám trăm năm mươi nghìn đồng)/01 hồ sơ.

9. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

-Thời gian nộp tiền đặt trước: Nộp từ ngày 07/09/2020 đến 10 giờ 00 phút ngày 09/09/2020 trong giờ hành chính.(Khách hàng có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước kể từ khi ra thông báo).

Người tham gia đấu giá nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản tiền đặt trước vào tài khoản:

Tên Tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum.

Số tài khoản: số 119 002 654 774

Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Kon Tum.

- Thời hạn nộp phiếu trả giá: Từ ngày thông báo niêm yết đấu giá đến trước 10 giờ 00 phút ngày 07/09/2020.

- Cách thức ghi phiếu, nộp phiếu trả giá: Xem quy chế đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ và các giấy tờ liên quan trực tiếp tại Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum.

- Địa chỉ đăng ký tham gia đấu giá: 40 Bùi Xuân Phái, tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Bước giá: Bước giá tối thiểu là: 50.000đồng (Năm mươi nghìn đồng). Người tham gia đấu giá có quyền trả giá bằng giá khởi điểm hoặc giá khởi điểm cộng thêm bước giá tối thiểu.

10. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ 00 phút, ngày 10/09/2020.

Địa điểm tổ chức cuộc công bố giá: Tại trụ sở của Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum, địa chỉ: 40 Bùi Xuân Phái, tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

11. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức trả giá: Theo phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản đăng ký tại địa chỉ: 40 Bùi Xuân Phái, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. điện thoại: 02603.934.555./.