(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 10/9/2020 do Bệnh viện mắt tỉnh Nam Định ủy quyền như sau:

Đấu giá quyền thuê tài sản công của Bệnh viện mắt tỉnh Nam Định (địa chỉ: Số 269 đường Phù Nghĩa- phường Lộc Hạ- TP Nam Định)

- Tên tài sản: Quyền thuê sử dụng nhà để xe đạp, xe máy cấp IV của Bệnh viện mắt tỉnh Nam Định bao gồm nhà để xe đạp, xe máy cấp IV- nhà 1 và nhà để xe đạp, xe máy cấp IV- nhà 2:

+ Nhà để xe đạp, xe máy cấp IV- nhà 1 với diện tích 20m2; giá trị theo sổ sách kế toán: nguyên giá: 45.546.400đ, giá trị còn lại đến 31/12/2019: 42.509.973đ (chiếm tỷ lệ so với tổng nguyờn giá tài sản: 0.06%)

+ Nhà để xe đạp, xe máy cấp IV- nhà 2 với diện tích 25m2; giá trị theo sổ sách kế toán: nguyên giá: 56.933.000đ, giá trị còn lại đến 31/12/2019: 53.137.467đ (chiếm tỷ lệ so với tổng nguyên giá tài sản: 0.07%)

Mục đích thuê tài sản: làm nhà để xe đạp, xe máy. Thời gian thuê là 3 năm tính từ thời điểm ký hợp đồng cho thuê, địa chỉ: Số 269 đường Phù Nghĩa- phường Lộc Hạ- TP Nam Định.

- Giá khởi điểm thuê tài sản: 252.000.000đ/03 năm (Hai trăm năm mươi hai triệu đồng trên 03 năm). Người tham gia đấu giá sẽ trả giá theo tháng, giá trúng đấu giá là giá trả theo tháng nhân với 36 tháng

Người trúng đấu giá sẽ trả tiền thuê tài sản theo quý

- Thời hạn bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 20/8/2020 đến ngày 07/9/2020 (Trong ngày, giờ hành chính).

- Thời hạn xem tài sản: Ngày 03, 04/9/2020 (Trong giờ hành chính)

- Thời hạn nhận tiền đặt trước: Ngày 07, 08, 09/9/2020 (Trong giờ hành chính)

- Số tiền đặt trước: 50.400.000đ /01 hồ sơ tham gia đấu giá

- Tiền mua hồ sơ: 200.000đ/01 hồ sơ tham gia đấu giá

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định tại Luật đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá mua và nộp hồ sơ tại trung tâm; nộp tiền đặt trước bằng hình thức nộp tiền mặt trực tiếp tại trung tâm theo quy định cụ thể tại quy chế đấu giá tài sản.

- Phương thức đấu giá, hình thức đấu giá: đấu giá theo phương thức trả giá lên, bằng bỏ phiếu kín, đồng loạt, trực tiếp, 03 vũng tại nơi tổ chức đấu giá.

- Thời gian tổ chức đấu giá: Dự kiến từ 9 giờ ngày 10/9/2020

- Địa điểm đăng ký tham gia và tổ chức đấu giá: Trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định (số 325 Trường Chinh, TP Nam Định, sđt: 02283.836.335).

- Khách hàng có thể xem và in hồ sơ tại cổng thông tin điện tử của Sở tư pháp tỉnh Nam Định: sotuphap.namdinh.gov.vn.