(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo đấu giá: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đứng tên bà Trương Thị Tiếp là tài sản cưỡng chế kê biên của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ninh Hải vào ngày 10/9/2020 như sau:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số 174, tờ bản đồ số QH Ba Bồn, tọa lạc tại khu phố Khánh Hiệp, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận đứng tên bà Trương Thị Tiếp (theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số BX281463 do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải cấp ngày 06/5/2015), cụ thể như sau:

a) Đất ở: Diện tích là 86,63 m2. Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 86,63 m2. Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị. Thời hạn sử dụng: Lâu dài. Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

b) Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở cấp IIB diện tích 139,35 m2 (cao 02 tầng), tường rào, cổng sắt, cây lộc vừng.

Ghi chú: Phần tài sản gắn liền với đất là nhà chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

Chi tiết xem tại Biên bản kê biên, xử lý tài sản ngày 23/8/2016 của Hội đồng cưỡng chế, kê biên xử lý tài sản thi hành án dân sự huyện Ninh Hải.

2. Giá khởi điểm: 2.058.995.000 đồng (Hai tỷ không trăm năm mươi tám triệu chín trăm chín mươi lăm nghìn đồng). Giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác (nếu có).

3. Bước giá: do Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ninh Hải quyết định (có văn bản riêng).

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước

a) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/bộ.

b) Tiền đặt trước: 411.799.000 đồng (Bốn trăm mười một triệu bảy trăm chín mươi chín nghìn đồng).

Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số 61510000005608 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản: mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Ninh Thuận hoặc tài khoản số 4900201008420 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận (từ 7 giờ đến hết 16 giờ 30 phút ngày 07/9/2020).

5. Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày 18/8/2020 đến hết 16 giờ 30 phút ngày 07/9/2020 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

6. Thời gian và địa điểm xem tài sản: Từ ngày 03/9/2020 đến ngày 04/9/2020 trong giờ hành chính tại nơi có tài sản tọa lạc (thửa đất số 174, tờ bản đồ số QH Ba Bồn, khu phố Khánh Hiệp, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận).

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

a) Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 18/8/2020 đến hết 16 giờ 30 phút ngày 07/9/2020 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận.

b) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (mẫu do Trung tâm phát hành);

- Giấy CMND và Sổ hộ khẩu của người tham gia đấu giá (bản photocopy); kèm theo bản gốc để đối chiếu.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nếu là doanh nghiệp (bản sao có chứng thực);

- Chứng từ nộp tiền đặt trước, biên lai thu tiền bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (photocopy);

- Giấy uỷ quyền (nếu uỷ quyền) cho người khác thay mình tham gia đấu giá (có chứng thực của cơ quan tổ chức có thẩm quyền, nộp trước khi tổ chức cuộc đấu giá).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

a) Thời gian đấu giá: vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 10/9/2020 (Sáng thứ năm).

b) Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: Số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên. Chi tiết xem tại Điều 10 Quy chế cuộc đấu giá số 338/QC-TTDVĐGTS ngày 17/8/2020.

Trước khi mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án,tổ chức đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 5 Điều 101 Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi bổ sung năm 2014.

Địa chỉ liên hệ để biết thêm chi tiết: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận, số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại: 0259.3838038. (kèm theo Quy chế cuộc đấu giá số 338/QC-TTDVĐGTS ngày 17/8/2020)