(BĐT) - Vào lúc 09 giờ 00 ngày 10 tháng 9 năm 2020, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất của người có tài sản đấu giá là Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới (địa chỉ: Đường Nguyễn Huệ, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang), như sau:

Cho thuê quyền sử dụng đất thuộc Khu đất Bến xe tải thị trấn Chợ Mới (cũ), tọa lạc tại ấp Thị, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

- Diện tích khu đất cho thuê: 606,5 m2 đất, thuộc thửa đất số 340, tờ bản đồ số 8 (theo Bản trích đo địa chính do Văn phòng Đăng ký Đất đai chi nhánh Chợ Mới lập ngày 25/12/2018).

- Loại đất khai thác: Đất thương mại dịch vụ (đầu tư khách sạn).

- Hình thức khai thác: Đấu giá cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê.

- Thời hạn sử dụng đất: 50 (năm mươi) năm.

- Quy hoạch: Tuân thủ theo đồ án Quy hoạch chung đô thị Chợ Mới được UBND tỉnh An Giang phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 1350/QĐ-UBND ngày 11/6/2020.

* Đối tượng và điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện tham gia theo quy định của pháp luật; có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo Điều 7 Quyết định số 59/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh An Giang.

* Điều kiện đối với người trúng đấu giá: Triển khai đầu tư hoàn thành công trình trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày trúng đấu giá.

- Giá khởi điểm (cho cả thời hạn thuê đất): 4.236.747.000đồng (Bốn tỷ hai trăm ba mươi sáu triệu bảy trăm bốn mươi bảy ngàn đồng).

Các thông tin khác về tài sản và cuộc đấu giá:

* Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và mua hồ sơ tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân mua và nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 07/9/2020 và nộp tiền đặt trước trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp Trung tâm và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác).

* Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: Ngày 27 và 28/8 tại Trung tâm và nơi tài sản tọa lạc.

* Tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá: 1.000.000đồng/ 1 hồ sơ.

* Tiền đặt trước: 20% (hai mươi phần trăm) trên giá khởi điểm của tài sản đấu giá (đồng/1 hồ sơ).

* Phương thức đấu giá: trả giá lên; Hình thức đấu giá: trả giá trực tiếp bằng lời nói.

* Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang.

Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại: 0296 3 857 763. Website: www.daugiaangiang.gov.vn ./.