(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 10/9/2020 do Ban quản lý chợ xã Hòa Phú ủy quyền như sau:

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số: 127/2020/HĐDVĐG, ngày 18/08/2020 giữa Ban quản lý chợ xã Hòa Phú và Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát. Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo đấu giá như sau:

Đơn vị có tài sản đấu giá: Ban quản lý chợ xã Hòa Phú, địa chỉ: xã Hòa Phú, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

Đơn vị tổ chức thực hiện đấu giá: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát, địa chỉ: 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Tài sản đấu giá: Đấu giá cho thuê sử dụng điểm kinh doanh cố định trong nhà lồng chợ xã Hòa Phú, huyện Chư Păh, gồm 15 điểm, thời gian thuê: 60 tháng, cụ thể:

Ngày 10/9/2020, đấu giá cho thuê sử dụng điểm kinh doanh tại tỉnh Gia Lai ảnh 1

Quy mô chợ và vị trí, thời gian thuê:

Quy mô chợ: Nhà lồng chợ là công trình dân dụng cấp III, diện tích xây dựng 640 m2 và các hạng mục phụ gồm nhà vệ sinh, sân bê tông, mương thoát nước, san nền, hố ga và hệ thống phòng cháy chữa cháy.

Vị trí: Xã Hòa Phú, huyện Chư Păh, tỉnh Gia lai.

Thời gian thuê: 60 tháng

Tổng Giá khởi điểm: 250.241.358 đồng (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi triệu hai trăm bốn mươi mốt ngàn ba trăm năm mươi tám đồng).

Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm.

Phí tham gia đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ;

Thời gian; Địa điểm xem tài sản: Ngày 27/08/2020 và ngày 28/08/2020. Xem trực tiếp tại nơi có tài sản bán đấu giá (giờ hành chính).

Thời gian, địa điểm bán, nhận, kết thúc hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 19/08/2020 đến 17 giờ ngày 05/09/2020 (trong giờ hành chính), tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát và từ 07 giờ, đến 15 giờ ngày 07/09/2020 tại Ban quản lý chợ xã Hòa Phú.

Thời gian thu tiền đặt trước: Trong 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (giờ hành chính).

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định. Trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá.

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Lúc 13 giờ 30 phút, ngày 10/09/2020. Địa điểm đấu giá: Tại Hội trường UBND xã Hòa Phú, địa chỉ: xã Hòa Phú, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá. Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát, địa chỉ: 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: 02693.887.339