(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 10/9/2019 do Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk.

2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk - Địa chỉ: Số 81-83 Quang Trung, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với 65 thửa đất ở tại thị trấn Ea Pôk, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk. Cụ thể như sau: 

STT

Ký hiệu thửa đất

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm/ thửa đất (đồng)

Bước giá (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Tiền hồ sơ (đồng)

I

LôD

01

Thửa D38

247,90

600.000.000

20.000.000

120.000.000

500.000

02

Thửa D39

182,00

400.000.000

10.000.000

80.000.000

200.000

II

LôE

01

Thửa E40

186,50

410.000.000

10.000.000

82.000.000

200.000

III

LôF

01

Từ thửa F18 đến thửa F24

150,00

750.000.000

20.000.000

150.000.000

500.000

02

Thửa F31

150,00

705.000.000

20.000.000

141.000.000

500.000

03

Thửa F32

186,00

335.000.000

10.000.000

67.000.000

200.000

04

Thửa F33

184,00

368.000.000

10.000.000

73.000.000

200.000

05

Thửa F34

181,00

362.000.000

10.000.000

72.000.000

200.000

06

Thửa F35

179,40

359.000.000

10.000.000

71.000.000

200.000

07

Thửa F48

151,00

302.000.000

10.000.000

60.000.000

200.000

08

Thửa F49

148,70

297.000.000

10.000.000

59.000.000

200.000

IV

Lô H

01

Thửa H1

324,40

785.000.000

20.000.000

157.000.000

500.000

02

Từ thửa H2 đến thửa H16

150,00

330.000.000

10.000.000

66.000.000

500.000

V

Lô K

01

Thửa K1

275,50

697.000.000

20.000.000

139.000.000

500.000

02

Từ thửa K2 đến thửa K5

150,00

345.000.000

10.000.000

69.000.000

500.000

03

Từ thửa K7 đến thửa K10

150,00

750.000.000

20.000.000

150.000.000

500.000

04

Thửa K6

250,00

1.375.000.000

30.000.000

275.000.000

500.000

VI

LôO

01

Thửa O26

223

564.000.000

20.000.000

112.000.000

500.000

VII

Lô Q

01

Thửa Q1, Q56

333,00

842.000.000

20.000.000

168.000.000

500.000

02

Thửa Q2, Q55

330,00

726.000.000

20.000.000

145.000.000

500.000

VIII

Lô R

01

Thửa R2

336,00

706.000.000

20.000.000

141.000.000

500.000

IX

Lô S

01

Thửa S7, S8

304,00

760.000.000

20.000.000

152.000.000

500.000

X

Lô T

01

Từ thửa T3 đến thửa T5

304,00

1.368.000.000

30.000.000

273.000.000

500.000

02

Từ thửa T8 đến thửa T17

304,00

1.368.000.000

30.000.000

273.000.000

500.000

03

Thửa T18

304,00

1.277.000.000

30.000.000

255.000.000

500.000

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

- Thời hạn sử dụng đất: ổn định lâu dài.

- Hình thức: Giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Tổng giá khởi điểm: 46.562.000.000 đồng (Bốn mươi sáu tỷ, năm trăm sáu mươi hai triệu đồng).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu tài sản hoặc liên hệ với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản để được hướng dẫn xem tài sản từ ngày 05/09/2019 đến ngày 06/09/2019.

5. Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a) Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày thông báo đến 17 giờ ngày 06/09/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản;

b) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện quy định tại Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định pháp luật liên quan thực hiện việc mua, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ.

Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ kèm bản chụp giấy tờ tùy thân (mang theo bản chính để đối chiếu), giấy nộp tiền đặt trước theo quy định; người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 10/09/2019, tại Hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

7. Hình thức, Phương thức đấu giá:

a) Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

b) Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

* Các nội dung khác được quy định tại Quy chế cuộc đấu giá.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, đến liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: Số 135 đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Điện thoại: 0262.3954464 để được hướng dẫn chi tiết./.