(BĐT) - Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn thông báo bán đấu giá tài sản ngày 10/9/2018 do Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC) ủy quyền như sau:

1. Người có tài sản đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản:

Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC). Địa chỉ: Số 22 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

2. Tài sản đấu giá:

- Tên tài sản: Là khoản nợ xấu của Công ty TNHH Thép Thành Đô (Công ty Thép Thành Đô), Công ty Quản lý tài sản đã mua khoản nợ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Hoàng Mai theo Hợp đồng mua bán nợ số 379/2014/MBN.VAMC1-AGRIBANK ngày 30/6/2014.

- Khách hàng vay nợ: Công ty Thép Thành Đô. Địa chỉ: Số 8 Phan Văn Trường, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

- Tổ chức tín dụng cho vay: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Hoàng Mai.

3. Giá khởi điểm: 72.987.699.576 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi hai tỷ chín trăm tám mươi bảy triệu sáu trăm chín mươi chín ngàn năm trăm bảy mươi sáu đồng). Giá khởi điểm không áp dụng thuế giá trị gia tăng.

4. Tiền đặt trước: 10.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ đồng chẵn).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đấu giá đến ngày 06/9/2018 (ngày làm việc, trong giờ hành chính) tại Trụ sở VAMC.

6. Xem tài sản:

- Thời gian tham khảo hồ sơ khoản nợ xấu: Từ ngày 30/8/2018 đến ngày 06/9/2018 (ngày làm việc, trong giờ hành chính), tại Trụ sở VAMC.

7. Nộp tiền đặt trước: Từ ngày 05/9/2018 đến ngày 07/9/2018.

8. Thời gian tổ chức, địa điểm đấu giá: 14h00, ngày 10/9/2018 – Trụ sở VAMC. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá, liên hệ VAMC (ngày làm việc, trong giờ hành chính) để được hướng dẫn chi tiết. Thông tin liên hệ: Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc (Cán bộ Ban đấu giá), điện thoại: 0169.921.2222, email: nguyen.bichngoc@sbvamc.vn.