(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/8/2021 do Văn phòng Chính phủ ủy quyền như sau:
Ngày 10/8/2021, đấu giá gỗ cây Sưa thanh lý tại Hà Nội ảnh 1