(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Năm Châu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 10/8/2020 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Triệu Sơn ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu, số 76 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, Tp Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá.

2. Bên có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Triệu Sơn.

3. Thông tin về tài sản đấu giá:

3.1. Tài sản đấu giá: Là Một (01) Phần quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 8, tờ bản đồ số 17, địa chỉ tại thôn 1, xã Triệu Thành, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa (nay là thôn Thu Phong, xã Triệu Thành, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) có diện tích 2.300m2 (Trong tổng diện tích thửa đất 4.631,9m2) được UBND huyện Triệu Sơn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BV 214267, số vào sổ cấp GCN: CH 002648- Số 3153/QĐ – UBND ngày 11/9/2015 mang tên ông Lê Sỹ Thành và bà Lê Thị Thơ, cụ thể:

*Quyền sử dụng đất:

- Tổng diện tích thửa đất: 4.631,9 m2 (diện tích kê biên để bán đấu giá: 2.300m2)

+ Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 4.631,9 m2; Sử dụng chung không m2

+ Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn

+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài

+ Nguồn gốc sử dụng: Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

* Vị trí giáp ranh:

+ Phía Bắc: Giáp đường giao thông có kích thước 32m (gồm 4 điểm 1,2,3,4 theo sơ đồ);

+ Phía Nam: Giáp đất lúa và mặt nước chuyên dùng có kích thước 32m (gồm 2 điểm 5,6 theo như trong sơ đồ);

+ Phía Đông: Giáp đất ông Lê Sỹ Thành và bà Lê Thị Thơ có kích thước 58m;

+ Phía Tây: Giáp đất thổ cư của ông Hà Văn Tạo có kích thước 36,8m. Phần cuối giáp đất lúa do UBND xã quản lý có kích thước 33,87m (Có sơ đồ kèm theo).

* Tài sản gắn liền với đất gồm:

- Một bể động nước: 1 cạnh là 3,4m, 1 cạnh là 4,8m, chiều cao bể 2,2m. Bể được xây bằng gạch xi măng và được trát bằng hồ xi.

- Một chòi canh: 1 cạnh là 3,6m, 1 cạnh là 3,4m đổ 4 cột bê tông có chiều cao 2m, sàn bằng gỗ tạp lợp lá kè.

- Tường rào bao quanh: được xây bằng gạch xi măng gồm 2 đoạn (cụ thể đoạn 1 phía Tây chiều dài 36,35m; chiều cao 1,2m; đoạn 2 phía Bắc có kích thước 32m, cao 1,2m).

* Các loại cây trồng:

+ Cây Quất: 06 cây;

+ Cây Na: 05 cây;

+ Cây Ngọc Lan: 01 cây;

+ Cây Keo: 200 cây (Loại keo 1 năm);

+ Cây Đào: 60 cây(Loại đào 1 năm);

+ Cây Bưởi: 15 cây (Loại Bưởi 2 năm);

+ Cây Mít: 30 cây (Loại Mít 1 năm).

* Tình trạng pháp lý của tài sản: Tài sản kê biên bảo đảm thi hành án của Chi cục thi hành án dân sự huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa kèm theo Biên bản ngày 09/6/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Triệu Sơn về việc kê biên, xử lý tài sản.

3.2. Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá:

Giá khởi điểm: 616.000.000 đồng (Sáu trăm mười sáu triệu đồng). Đơn giá trên chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân, Thuế ruộng đất (nếu có) phí, lệ phí, phí công chứng. Khách hàng trúng đấu giá phải nộp các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định. Trường hợp tài sản đấu giá thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (VAT) thì khách hàng trúng đấu giá phải chịu khoản thuế giá trị gia tăng.

3.3. Tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/1bộ hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng trên một bộ hồ sơ).

- Tiền đặt trước: 120.000.000 đồng/01 hồ sơ (Một trăm hai mươi triệu đồng trên một hồ sơ)

4. Đối tượng, thành phần, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

4.1. Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực đăng ký tham gia đấu giá theo đúng quy định của pháp luật.

4.2. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá;

- Đơn cam kết về việc đã kiểm tra tình trạng của tài sản;

- CMND/CCCD, sổ hộ khẩu (đối với cá nhân);

- Đăng ký kinh doanh; quyết định thành lập, CMND/CCCD người đại diện (đối với tổ chức).

Khách hàng tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá (theo mẫu ủy quyền của Công ty bán đấu giá phát hành).

4.3. Điều kiện được tham gia đấu giá:

a) Thuộc các đối tượng được tham gia đấu giá theo quy định.

b) Phải nộp đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá và đảm bảo các nội dung quy định.

c) Hồ sơ phải đủ điều kiện theo quy định.

d) Nộp đủ tiền theo quy định.

đ) Chứng minh là chủ thể đăng ký tham gia đấu giá. Đối với trường hợp người đăng ký không thể tham gia đấu giá được thì có thể uỷ quyền, việc uỷ quyền phải đảm bảo theo quy định của Pháp luật.

5. Hình thức, phương thức đấu giá, cách thức trả giá hợp lệ:

5.1. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp. Khách hàng ghi đầy đủ thông tin vào phiếu trả giá bỏ vào phong bì (Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải được bọc bằng giấy đảm bảo tính bảo mật, bỏ phong bì có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu trả giá) và nộp kèm hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá. Tại buổi công bố giá, Đấu giá viên cho khách hàng kiểm tra tình trạng nghiêm phong của phong bì đựng phiếu trả giá, tiến hành bóc, kiểm phiếu và công bố kết quả đấu giá.

5.2. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

5.3. Cách thức trả giá hợp lệ: Giá trả hợp lệ là giá trả tối thiểu bằng giá khởi điểm quy định nêu trên.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức thực hiện việc đấu giá:

6.1. Thời gian xem tài sản, giấy tờ về tài sản: Từ ngày 15/7/2020 đến hết ngày 07/8/2020.

Địa điểm xem tài sản: tại thôn 1, xã Triệu Thành, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa (nay là thôn Thu Phong, xã Triệu Thành, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa)

6.2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ, nộp phiếu trả giá: Từ ngày 15/7/2020 đến hết ngày 07/8/2020 (giờ hành chính) tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu và chi cục thi hành án dân sự huyện Triệu Sơn.

6.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 05/8/2020 đến ngày 07/8/2020.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu, Số tài khoản 3500201017988 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - CN tỉnh Thanh Hóa;

Nội dung nộp tiền: [Họ tên người đấu giá]_ nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản QSDĐ mang tên ông Lê Sỹ Thành và bà Lê Thị Thơ.

6.4. Thời gian tổ chức đấu giá: 15h30 ngày 10/8/2020 tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu.

Quý khách có nhu cầu xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu - địa chỉ: 76 Triệu Quốc Đạt, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại: 032.986.9890/0904 235 586.