(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Năm Châu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 10/8/2020 do Cục thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu, số 76 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, Tp Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá.

2. Tên tổ chức có tài sản: Cục thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa

3. Thông tin về tài sản đấu giá:

3.1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất tại địa chỉ: Thôn Dương Thanh, xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hoá thuộc tờ bản đồ số: 02, số thửa: 119 theo bản đồ địa chính xã Hoằng Trung năm 1996, Diện tích: 168m2 loại đất ở nông thôn theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số C 370365 do UBND huyện Hoằng Hoá cấp ngày 27/01/1994 số vào sổ cấp GCN: 06/QSDĐ, mang tên ông Nguyễn Văn Hợp,vị trí tứ cận như sau:

+ Phía Đông giáp: Thửa 115, chủ sử dụng đất Nguyễn Đình Nhẫn;

+ Phía Tây giáp: Thửa 120, chủ sử dụng đất Nguyễn Hữu Việt;

+ Phía Nam giáp: Thửa 118, chủ sử dụng đất Lê Bá Tấn;

+ Phía Bắc giáp: Thửa 114 chủ sử dụng đất Trần Thị Nhuân.

(Lịch sử thửa đất theo trích đo thửa đất của ông Nguyễn Văn Hợp tại thôn Dương Thanh, xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa:

- Bản đồ 299TTg xã Hoằng Trung lập năm 1985

+ Thửa số: 83, tờ bản đồ số: 03, diện tích: 208,0m2, loại đất: T, Tên người sử dụng đất: Nguyễn Văn Hợp;

- Bản đồ địa chính xã Hoằng Trung lập năm 1996

+ Thửa đất số: 119, tờ bản đồ số: 02 (E_48_08_87_d), diện tích: 168,0m2, loại đất: ONT: 168,0m2, CLN: 0,0m2. Tên người sử dụng đất: Nguyễn Văn Phiệt (Con trai ông Nguyễn Văn Hợp)).

* Tình trạng pháp lý của tài sản: Tài sản trên là tài sản của bà Lê Thị Thanh mua của ông Nguyễn Văn Hợp nhưng chưa làm thủ tục sang tên đổi chủ được làm tài sản đảm bảo nhờ bà Lê Thị Ngoan đứng tên vay vốn của Quỹ tín dụng nhân dân xã Hoằng Trinh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Tài sản trên là tài sản kê biên bảo đảm thi hành án của Cục thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa kèm theo Biên bản ngày 23/06/2020 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa về việc kê biên, xử lý tài sản.

3.2. Giá khởi điểm:

- Giá khởi điểm: 91.127.568 đồng (Chín mươi mốt triệu một trăm hai mươi bảy nghìn năm trăm sáu mươi tám đồng).

Đơn giá trên chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân, thuế sử dụng đất (nếu có), phí, lệ phí, phí công chứng. Khách hàng trúng đấu giá phải nộp các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định. Trường hợp tài sản đấu giá thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (VAT) thì khách hàng trúng đấu giá phải chịu khoản thuế giá trị gia tăng.

3.3. Tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Tiền mua hồ sơ: 150.000 đồng/01 bộ hồ sơ (Một trăm năm mươi nghìn đồng trên một bộ hồ sơ)

- Tiền đặt trước: 15.000.000 đồng/01 hồ sơ (Mười lăm triệu đồng trên một hồ sơ)

4. Đối tượng, thành phần, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

4.1. Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực đăng ký tham gia đấu giá.

4.2. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá;

- Đơn cam kết về việc đã kiểm tra tình trạng của tài sản;

- CMND/CCCD, sổ hộ khẩu (đối với cá nhân)

- Đăng ký kinh doanh; quyết định thành lập, CMND người đại diện (đối với tổ chức).

Khách hàng tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá (theo mẫu ủy quyền của Công ty bán đấu giá phát hành);

4.3. Điều kiện được tham gia đấu giá:

a) Thuộc các đối tượng được tham gia đấu giá theo quy định.

b) Phải nộp đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá và đảm bảo các nội dung quy định.

c) Hồ sơ phải được thẩm định đủ điều kiện theo các tiêu chuẩn quy định.

d) Nộp đủ tiền theo quy định.

đ) Chứng minh là chủ thể đăng ký tham gia đấu giá. Đối với trường hợp người đăng ký không thể tham gia đấu giá được thì có thể uỷ quyền, việc uỷ quyền phải đảm bảo theo quy định của Pháp luật.

5. Hình thức, phương thức đấu giá, cách thức trả giá hợp lệ:

5.1. Hình thức đấu giá: Theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp. Khách hàng ghi đầy đủ thông tin vào phiếu trả giá bỏ vào phong bì (Phong bì đựng phiếu trả giá được khách hàng bọc bằng chất liệu đảm bảo tính bảo mật có ký nháy vào mép dán phong bì) và nộp kèm hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá cùng, nộp tiền đặt trước. Tại buổi công bố giá, Đấu giá viên kiểm phiếu và công bố kết quả đấu giá.

5.2. Phương thức đấu giá: Trả giá lên

5.3. Cách thức trả giá hợp lệ:

- Giá trả hợp lệ là giá trả tối thiểu bằng Giá khởi điểm quy định nêu trên.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức thực hiện việc đấu giá:

6.1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 22/07/2020 đến hết ngày 07/08/2020 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm xem tài sản: Thôn Dương Thanh, xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hoá

- Khách hàng tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu thực địa tài sản bán đấu giá và tham khảo thành phần hồ sơ, điều kiện, cách thức, quy chế đấu giá được niêm yết bằng thông báo bán đấu giá công khai tại Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu và tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa, trụ sở UBND Xã Hoằng Trung.

6.2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ và nộp phiếu trả giá: Từ ngày 22/07/2020 đến hết ngày 07/08/2020 (giờ hành chính) tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu.

6.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 05/08/2020 đến hết ngày 07/08/2020 (giờ hành chính);

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu, Số tài khoản 3500201017988 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - CN tỉnh Thanh Hóa;

Nội dung nộp tiền đặt trước: [Họ tên]- nộp tiền đặt trước đấu giá tài sản Cục thi hành án tỉnh Thanh Hóa mang tên ông Nguyễn Văn Hợp.

6.4. Thời gian buổi công bố giá: 8h00 ngày 10/08/2020 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu.

Quý khách có nhu cầu xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu - dsagđịa chỉ: 76 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại: 0974 197 026 hoặc 0904 235 586.