(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 10/8/2020 do Ban quản lý chợ Bình Tây ủy quyền như sau:
Ngày 10/8/2020, đấu giá quyền quản lý khai thác bãi giữ xe tại chợ Bình Tây, TPHCM ảnh 1
Ngày 10/8/2020, đấu giá quyền quản lý khai thác bãi giữ xe tại chợ Bình Tây, TPHCM ảnh 2