(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp Danh Hoàng Nguyên thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 10/8/2020 do Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Thanh Hóa ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp Danh Hoàng Nguyên, Lô 177 MBQH 89 XD/UBTH, đường Dương Đình Nghệ, phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Thanh Hóa – Số 02 Dốc Ga, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa.

3. Tài sản đấu giá: Lô xe thanh lý của Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Thanh Hóa. Cụ thể như sau:

Ngày 10/8/2020, đấu giá lô xe thanh lý tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 1
Ngày 10/8/2020, đấu giá lô xe thanh lý tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 2
Ngày 10/8/2020, đấu giá lô xe thanh lý tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 3
Ngày 10/8/2020, đấu giá lô xe thanh lý tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 4
Ngày 10/8/2020, đấu giá lô xe thanh lý tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 5
Ngày 10/8/2020, đấu giá lô xe thanh lý tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 6

4. Giá khởi điểm, bước giá để tổ chức đấu giá:

4.1. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 70.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi triệu đồng). Giá khởi điểm chưa bao gồm các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) mà người trúng đấu giá phải nộp khi trúng đấu giá.

- Tài sản được đấu giá theo hiện trạng và bàn giao tại nơi có tài sản. Người trúng đấu giá phải có trách nhiệm hoàn tất thủ tục nộp tiền trúng đấu giá tài sản và chịu các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định (nếu có).

4.2. Bước giá: Bước giá để tổ chức đấu giá bằng 1% mức giá trả cao nhất của vòng đấu liền kề trước đó.

5. Tiền đặt trước: 14.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười bốn triệu đồng).

- Cách thức, địa điểm nộp tiền đặt trước: Tiền đặt trước được chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên, Số tài khoản: 50110005555995 tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Quang Trung Thanh Hóa.

Nội dung: “Tên khách hàng tham gia đấu giá - nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá lô xe thanh lý của Trường Trung cấp nghề giao thông vận tải Thanh Hóa”.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 05/08/2020 đến hết ngày 07/08/2020 (trong giờ hành chính).

6. Đối tượng tham gia: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật, có nhu cầu mua lô xe thanh lý trên.

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Từ ngày 27/07/2020 đến hết ngày 28/07/2020 tại nơi có tài sản: Trường Trung cấp nghề giao thông vận tải Thanh Hóa - Số 02 Dốc Ga, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa.

- Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đấu giá: Từ ngày 27/07/2020 đến hết ngày 06/08/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên. Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu tài sản và tham khảo hồ sơ, quy chế cuộc đấu giá tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp danh Hoàng Nguyên trong thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá tài sản: Từ 14 giờ 00 phút ngày 10/08/2020 tại Hội trường Tầng 3 Khách sạn Hoa Hồng, số 102 đường Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa.

9. Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá: (tính cho 01 bộ hồ sơ tham gia đấu giá): 150.000 đồng (Một trăm năm mươi nghìn đồng). Hồ sơ đã mua không được đổi trả lại trừ trường hợp pháp luật quy định.

10. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Quy định trong quy chế của hồ sơ đấu giá.

11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá:

+ Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp 01 vòng đấu để chọn ra khách hàng trúng đấu giá tài sản, khách hàng trả giá cao nhất là khách hàng trúng đấu giá.

+ Trường hợp có từ 02 khách hàng trở lên trả giá cao nhất bằng nhau, đấu giá viên sẽ tổ chức vòng đấu bổ sung. Giá khởi điểm của vòng đấu bổ sung là mức giá trả cao nhất của vòng đấu giá trước liền kề. Nếu sau vòng đấu giá bổ sung vẫn có từ 02 khách hàng trở lên trả giá cao nhất bằng nhau thì đấu giá viên cho tiến hành bốc thăm để chọn khách hàng trúng đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

* Khách hàng có nhu cầu đấu giá tài sản trên liên hệ với Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên, Lô 177 MBQH 89 XD/UBTH, đường Dương Đình Nghệ, phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa (trong giờ hành chính; điện thoại: 02373.724.994; Email: daugiaqt@gmail.com)./