(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phúc Tín thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/7/2021 do Ngân hàng TMCP Tiên Phong ủy quyền như sau:
Ngày 10/7/2021, đấu giá quyền tài sản phát sinh từ căn hộ tại quận Hoàng Mai, Hà Nội ảnh 1