(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh DHL (Công ty DHL) thông báo đấu giá QSDĐ theo đề nghị của Trung tâm PTQĐ&CCN huyện Lục Ngạn (Trung tâm Quỹ đất). Địa chỉ: Khu Lê Duẩn, TT. Chũ, huyện Lục Ngạn, vào ngày 10/7/2020 như sau:

Tài sản đấu giá: QSDĐ đối với 04 lô đất ở tại xã Mỹ An, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang (Giai đoạn II). Diện tích: 100 m2/lô. Giá khởi điểm: 505.300.000 đồng. Tiền đặt trước: 70.000.000 đồng/lô.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định pháp luật nộp hồ sơ đăng ký hợp lệ đến ngày 07/07/2020 tại trụ sở Công ty DHL, Trung tâm Quỹ đất và nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty DHL vào các ngày 07, 08, 09/07/2020.

Thời gian đấu giá: 09 giờ 00, ngày 10/7/2020 tại UBND xã Mỹ An.

Chi tiết tại hồ sơ đấu giá.

Liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh DHL. ĐT: 02043.525.676.

ĐC: Số 34, ngõ 46, Đ.Trần Nguyên Hãn, TP.Bắc Giang, Bắc Giang; Trung tâm PTQĐ&CCN huyện Lục Ngạn. ĐT: 0204.3683.767. Đ/c: Khu Lê Duẩn, TT. Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.