(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Công Lập thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 10/7/2020 do Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương ủy quyền như sau:

- Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Công Lập; Địa chỉ: số 29, đường số 8, KDC Hiệp Thành 3, Khu 7, P. Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương (gọi tắt: Công ty Công Lập).

- Người có Tài sản đấu giá: Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương. Địa chỉ: số 46, Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

- Tài sản đấu giá là: Giá trị phần vốn góp của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương (BTV) tại Công ty TNHH Truyền hình cáp Bình Dương HTVC (BHTVC) đã góp theo tỷ lệ góp vốn 50% vốn điều lệ đăng ký, tương đương 30.000.000.000 đồng. (Chi tiết tại Chứng thư thẩm định giá số 9419.0052/CT-BTCVALUE ngày 8/11/2019 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá BTCVALUE).

- Công ty BHTVC được thành lập và hoạt động theo Quyết định số 2805/QĐ-UBND ngày 06/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương trên cơ sở hợp tác góp vốn giữa Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương với Công ty TNHH MTV Dịch vụ Kỹ thuật Truyền thông HTV (HTV-TMS).

+ Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Truyền hình cáp Bình Dương HTVC (BHTVC)

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3702324716 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 23 tháng 12 năm 2014.

+ Địa chỉ: số 46, Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

+ Hình thức sở hữu vốn: Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

+ Vốn điều lệ đăng ký: 60.000.000.000 đồng.

+ Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động viễn thông có dây; Hoạt động viễn thông không dây; Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan.

*Giá khởi điểm: 15.998.073.315 đồng (Mười lăm tỷ, chín trăm chín mươi tám triệu, không trăm bảy mươi ba ngàn, ba trăm mười lăm đồng).

- Giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá:

+ Quyết định số 2805/QĐ-UBND ngày 06/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt dự án truyền hình cáp hữu tuyến sử dụng công nghệ số trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

+ Công văn số 4774/UBND-VX ngày 08/10/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc chủ trương thoái vốn hợp tác giữa BTV và HTV-TMS;

+ Công văn số 666/STC-HCSN ngày 12/3/2019 của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương về việc chuyển nhượng phần vốn góp của Đài BTV tại Công ty TNHH Truyền hình cáp Bình Dương HTVC;

+ Công văn số 1231/UBND-VX ngày 22/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc chuyển nhượng phần vốn góp của BTV tại Công ty TNHH Truyền hình cáp Bình Dương HTVC;

+ Công văn số 2619/STC-HCSN ngày 23/8/2019 của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương về việc giải quyết các khó khăn của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương;

+ Công văn số 4424/UBND-VX ngày 04/09/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc thoái vốn của BTV tại Công ty TNHH Truyền hình cáp Bình Dương;

+ Biên bản họp Hội đồng thành viên Công ty TNHH Truyền hình cáp Bình Dương HTVC ngày 23/10/2019;

+ Nghị quyết số 06/NQ.HĐTV ngày 23/10/2019 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH Truyền hình cáp Bình Dương HTVC;

+ Chứng thư thẩm định giá số 9419.0052/CT-BTCVALUE ngày 8/11/2019 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá BTCVALUE;

+ Công văn số 54/STC-HCSN ngày 07/01/2020 của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn góp của BTV tại BHTVC.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến 16 giờ 00 phút ngày 07/7/2020 (trong giờ hành chính) tại nơi tài sản tọa lạc;

  - Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: kể từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến 16 giờ 00 phút, ngày 07/7/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty Công Lập (Nộp trực tiếp);

  - Điều kiện và Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp nộp hồ sơ tại Công ty Công Lập hoặc có ủy quyền (Trong giờ hành chính) và không thuộc đối tượng qui định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

- Tiền mua hồ sơ tham gian đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ;

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá là: 20% so với giá khởi điểm;

  - Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói, theo phương thức trả giá lên trên cơ sở từ giá khởi điểm;

  - Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá ngày 10/7/2020, dự kiến vào lúc: 08 giờ 00 phút tại: Công ty Đấu giá Hợp danh Công Lập; địa chỉ: số 29, đường số 8, KDC Hiệp Thành 3, khu 7, P. Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương.

  - Mọi chi tiết xin liện hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Công Lập; địa chỉ: số 29, đường số 8, KDC Hiệp Thành 3, khu 7, P. Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương.

  - Điện thoại/Fax: 0274-3818801; 0989.724.725(Thanh).