(BĐT) - Công ty đấu giá Hợp danh Đông Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 10/7/2020 do Phòng Tài chính – Kế hoạch Quận 2 –TP. Hồ Chí Minh ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 71/2020/HĐDV-ĐGTS ngày 16 tháng 06 năm 2020 giữa Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam và Phòng Tài chính – Kế hoạch Quận 2 –TP. Hồ Chí Minh

Tài sản đấu giá:

Lô tài sản gồm 784 xe gắn máy được xác lập quyền sở hữu toàn dân. (Danh mục tài sản đính kèm)

Lưu ý: Tài sản bán dưới dạng phế liệu, khách hàng trúng đấu giá phải tự cắt khung xe và đục hủy số máy của xe trước khi vận chuyển ra khỏi kho và chịu mọi chi phí phát sinh.

Nguồn gốc tài sản: Tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.

Đặc điểm tài sản: Bảng mô tả tài sản đính kèm theo Thông báo đấu giá

Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ của tài sản đấu giá:

- Giá khởi điểm: 548.800.000 đồng (Năm trăm bốn mươi tám triệu, tám trăm ngàn đồng). Bán tài sản công nên không có thuế Giá trị gia tăng.

- Tiền đặt trước: 109.760.000 đồng (Một trăm lẻ chín triệu, bảy trăm sáu mươi ngàn đồng).

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)

Thời gian đăng ký và tổ chức đấu giá:

Thời gian xem tài sản đấu giá từ ngày phát hành thông báo đến 16h30 ngày 07/07/2020. Địa điểm xem tài sản: Tại nơi có tài sản.

Thời gian bán hồ sơ và nhận đăng ký, nhận phiếu trả giá từ 08h00 ngày 22/06/2020 đến 16h30 ngày 07/07/2020.

Thời gian đóng tiền đặt trước từ 08h00 ngày 07/07/2020 đến 17h00 ngày 09/07/2020.

Tổ chức buổi công bố giá vào lúc 09h00 ngày 10/7/2020.

Địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký, nhận phiếu trả giá, công bố giá:

Tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam, địa chỉ: 158/1A Nguyễn Sơn, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08.8815.4369 – 08.8816.4369.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính được tham gia đăng ký ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016. Nếu khách hàng tham gia đấu giá không cung cấp đầy đủ chứng từ đã nộp tiền đặt trước đúng thời hạn theo quy định là từ ngày 07/07/2020 đến ngày 09/07/2020 (trong giờ hành chính) thì sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch Quận 2 –TP. Hồ Chí Minh. Địa chỉ: 168 Trương Văn Bang, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP Hồ Chí Minh.

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên.

(Người mua trúng đấu giá tự liên hệ làm thủ tục đăng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, thực hiện các nghĩa vụ tài chính phát sinh liên quan đến việc chuyển nhượng sang tên đối với tài sản mua trúng đấu giá (nếu có)

Chi phí vận chuyển, vệ sinh tài sản trúng đấu giá do người trúng đấu giá có nghĩa vụ thanh toán

Người trúng đấu giá phải tự cắt khung xe và đục hủy số máy của xe trước khi vận chuyển khỏi kho và chịu mọi chi phí liên quan)