(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 10/7/2019 do Chi Cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản:

Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum.

Địa chỉ: 40 Bùi Xuân Phái, tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

2. Người có tài sản đấu giá:

Chi Cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum

Địa chỉ: Địa chỉ: số 806 Phan Đình Phùng, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

3. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá:

Tài sản là tang vật vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ nhà nước là: 7,936 m3 gỗ xẻ; chủng loại: Giổi, Xoan, Cóc đá – nhóm III đến nhóm VI (Bảo quản tại hạt kiểm lâm Đăk Glei và Ngọc Hồi).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 25/06/2019 đến ngày 27/06/2019.

- Địa điểm xem tài sản: Tại kho, bãi bảo quản của Hạt kiểm lâm Đăk Glei và Ngọc Hồi.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo niêm yết đấu giá đến 10 giờ 00 phút ngày 08/07/2019 tại số 40 Bùi Xuân Phái, tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

6. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 55.677.082 đồng (Bằng chữ: Năm mươi lăm triệu, sáu trăm bảy mươi bảy nghìn, không trăm tám mươi hai đồng)

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000đồng/bộ.

- Tiền đặt trước: 11.000.000 đồng (Mười một triệu đồng)/01 hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

-Thời gian nộp tiền đặt trước: Nộp ngày 05/7/2019 đến 10 giờ ngày 08/7/2019 trong giờ hành chính.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản:

Tên Tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum.

Số tài khoản: số 0761003934555

Tại Ngân hàng Vietcombank Kon Tum.

- Thời hạn nộp phiếu trả giá: Từ ngày thông báo niêm yết đấu giá đến trước 10 giờ 00 phút ngày 08/7/2019.

- Cách thức ghi phiếu, nộp phiếu trả giá: Xem quy chế đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ và các giấy tờ liên quan trực tiếp tại Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum.

- Địa chỉ đăng ký tham gia đấu giá: 40 Bùi Xuân Phái, tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Bước giá: Tối thiểu là: 300.000đồng (Ba trăm ngàn đồng).

Người tham gia đấu giá có quyền trả giá bằng giá khởi điểm hoặc giá khởi điểm cộng thêm bước giá tối thiểu.

9. Thời gian tổ chức đấu giá: 14 giờ 30 phút ngày 10/7/2019.

Địa điểm tổ chức cuộc công bố giá: Tại Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum.

Địa chỉ: Số 40 đường Bùi Xuân Phái, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

10. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức trả giá: Theo phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản đăng ký tại địa chỉ: 40 Bùi Xuân Phái, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. điện thoại: 02603.934.555./.