(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/6/2021 do Ngân hàng TMCP Quốc Dân ủy quyền như sau:
Ngày 10/6/2021, đấu giá xe ô tô County tại TP.HCM ảnh 1