(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh An Khang thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/6/2021 do Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy ủy quyền như sau:

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016; Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 11052102/02/HĐĐG-AK ngày 11/5/2021 giữa Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang và Công ty đấu giá hợp danh An Khang.

Công ty đấu giá hợp danh An Khang, địa chỉ: số 6 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thông báo đấu giá tài sản là: “Quyền thu phí dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Bà Tồn xã Mỹ Thành Nam” của Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thành Nam, địa chỉ: ấp 7, xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang như sau:

1. Tên, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá: Quyền thu phí dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Bà Tồn xã Mỹ Thành Nam như sau:

- Đối với những hộ kinh doanh thường xuyên trong phạm vi chợ: vị trí 1 diện tích 21,6m2, vị trí 2 diện tích 30,60m2, vị trí 3 diện tích 249,6m2.

- Đối với những hộ kinh doanh không thường xuyên, không cố định trong phạm vi chợ diện tích 11m2.

Thời gian thu: 01 năm (12 tháng).

Nơi có tài sản đấu giá: tại chợ Bà Tồn do Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang quản lý.

2. Giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá:

- Biên bản về việc khảo sát mức thu phí chợ Bà Tồn năm 2021 ngày 18/01/2021 của Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (bản sao);

- Tờ trình số 46/TTr-UBND ngày 19/3/2021 của Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá thu phí chợ Bà Tồn năm 2021 (bản sao);

- Tờ trình số 172/TTr-PKT&HT ngày 29/3/2021 của Phòng Kinh tế và Hạ Tầng về việc phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá thu tiền dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Bà Tồn năm 2021 (bản sao);

- Công văn số 309/UBND-KTHT ngày 30/3/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang về việc duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá thu tiền dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Bà Tồn xã Mỹ Thành Nam năm 2021(bản sao);

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BQ 763983 ngày 12/5/2015 của UBND tỉnh Tiền Giang cấp (bản sao);

- Sơ đồ bố trí chợ Bà Tồn của Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thành Nam (bản sao).

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thành Nam có trách nhiệm hướng dẫn cho người tham gia đấu giá có nhu cầu xem khảo sát hiện trạng chợ Bà Tồn xã Mỹ Thành Nam ngày 27/5/2021 và 28/5/2021 (trong giờ hành chính).

4. Giá khởi điểm: 97.169. 568 đồng/năm (Bằng chữ: Chín mươi bảy triệu, một trăm sáu mươi chín nghìn năm trăm sáu mươi tám đồng trên năm). Giá khởi điểm chưa bao gồm các chi phí, thuế, lệ phí và phí công chứng hợp đồng trúng đấu giá. Người trúng đấu giá sẽ chịu trách nhiệm thanh toán các chi phí, thuế, lệ phí và phí công chứng hợp đồng trúng đấu giá.

5. Bước giá: 500.000 đồng/1 năm/1 lần trả giá (Năm trăm nghìn đồng trên một năm trên một lần trả giá).

6. Tiền mua hồ sơ: 150.000 đồng/hồ sơ (Một trăm năm mươi nghìn đồng trên hồ sơ).

7. Tiền đặt trước: 15% giá khởi điểm của tài sản được làm tròn tương đương số tiền là: 14.000.000 đồng/hồ sơ (Mười bốn triệu đồng trên hồ sơ), người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh An Khang theo thông tin sau:

Tên tài khoản: Công ty Đấu giá hợp danh An Khang

Số tài khoản: 150180689000040, mở tại Ngân hàng xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) - Chi Nhánh Mỹ Tho.

Nội dung chuyển tiền: theo hướng dẫn của Công ty đấu giá hợp danh An KhangThời gian nộp tiền đặt trước: từ 08 giờ 00 đến 16 giờ 00 ngày 07/6/2021 trừ trường hợp Công ty đấu giá hợp danh An Khang và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác bằng văn bản nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá.

Người tham gia đấu giá không trúng đấu giá được nhận lại số tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.

8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 16 giờ 00 ngày 07/6/2021 trực tiếp tại Công ty đấu giá hợp danh An Khang, địa chỉ: số 6 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

9. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân hoặc tổ chức đủ điều kiện đăng ký đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản và không thuộc trường hợp cấm tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản và phải có bảng cam kết thu tiền dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ theo quyết định số: 27/QĐ- UBND ngày 22/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.

10.Điều kiện đối với người trúng đấu giá:

- Ngay trong ngày kết thúc cuộc đấu giá, người trúng đấu giá phải tiến hành thương thảo và ký kết hợp đồng thu tiền dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Bà Tồn xã Mỹ Thành Nam. Quá thời gian nêu trên mà người trúng đấu giá không thương thảo và ký hợp đồng với Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thành Nam thì xem như người trúng đấu giá từ chối ký hợp đồng. Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thành Nam và Công ty đấu giá hợp danh An Khang sẽ làm thủ tục hủy kết quả trúng đấu giá. Trong trường hợp này người trúng đấu giá không được nhận lại số tiền ký quỹ.

- Trong thời gian thực hiện hợp đồng, nếu Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang có quy định mới về giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang thì Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thành Nam và người trúng đấu giá sẽ thỏa thuận thống nhất lại giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Bà Tồn xã Mỹ Thành Nam.

- Người trúng đấu giá có trách nhiệm thanh toán chi phí liên quan đến việc thu tiền dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Bà Tồn xã Mỹ Thành Nam hàng tháng gồm: biên lai thu tiền, tiền điện, tiền nước, tiền rác... đồng thời chịu trách nhiệm nộp thuế, phí, lệ phí theo quy định pháp luật.

- Người trúng đấu giá cam kết đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực chợ.

- Người trúng đấu giá phải thanh toán đủ tiền dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Bà Tồn cho Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thành Nam từ ngày 25 tây đến ngày 30 tây hàng tháng tại phòng kế toán của Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thành Nam.

- Người trúng đấu giá phải thực hiện thu tiền dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Bà Tồn đúng theo quy định. Trường hợp thu giá không đúng theo quy định hoặc thực hiện không đúng những nội dung trong hợp đồng trúng đấu giá thì bị xử lý như sau:

Lần 01 : lập biên bản nhắc nhở, có ký cam kết khắc phục.

Lần 02 : Lập biên bản phạt nộp tiền cho UBND xã Thạnh Lộc 3.000.000đ, có ký cam kết khắc phục lần 2.

Lần 03 : lập biên bản và chấm dứt hợp đồng và người trúng đấu giá không được nhận lại số tiền ký quỹ đồng thời không được tham gia đấu giá 3 lần kế tiếp.

11. Cách thức, thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ theo Quy chế cuộc đấu giá trong giờ hành chính liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 16 giờ 00 ngày 07/6/2021 trực tiếp tại Công ty đấu giá hợp danh An Khang, địa chỉ: số 6 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang và nộp tiền đặt trước theo quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản (có công chứng) cho người khác thay mặt mình đăng ký tham gia đấu giá. Trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá ủy quyền cho người khác thay mặt mình tham gia cuộc đấu giá thì người ủy quyền phải nộp giấy ủy quyền có công chứng theo quy định pháp luật cho Công ty đấu giá hợp danh An Khang trước 09 giờ 00 phút ngày 09/6/2021 trừ trường hợp bất khả kháng. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ gồm:

+ Phiếu đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu của Công ty đấu giá hợp danh An Khang.

+ Đối với cá nhân: Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân và hộ khẩu (có công chứng).

+ Đối với tổ chức: Giâý chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của người đại diện pháp luật hoặc người được ủy quyền (có công chứng).

- Mọi chi phí liên quan đến việc nộp tiền đặt trước và nhận lại tiền đặt trước do người đăng ký tham gia đấu giá tự chịu.

- Người đăng ký tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia cuộc đấu giá và được nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản đã niêm yết, thông báo công khai.

12. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 14 giờ 00 ngày 10/6/2021 tại Công ty đấu giá hợp danh An Khang.

13. Hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu liên hệ Công ty đấu giá hợp danh An Khang.

Địa chỉ: số 6 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0915 615 767.