(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Anh Phát thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/6/2021 do UBND huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá ủy quyền như sau:

V/v đấu giá quyền sử dụng 06 lô đất ở, mặt bằng quy hoạch chi tiết điểm dân cư năm 2015, xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn

Công ty đấu giá hợp danh Anh Phát – Địa chỉ: HH21-03, đường Hoa Hồng 21, khu đô thị Vinhomes Starcity, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa thông báo niêm yết về việc đấu giá quyền sử dụng 06 lô đất ở, mặt bằng quy hoạch chi tiết điểm dân cư năm 2015, xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn theo Quyết định phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất số 1837/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2021 của UBND huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

1.Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 06 lô đất ở, mặt bằng quy hoạch chi tiết điểm dân cư năm 2015, xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn. (Kèm theo mặt bằng quy hoạch)

2. Người có tài sản đấu giá, địa chỉ người có tài sản, nơi có tài sản đấu giá:

- Người có tài sản: UBND huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá

- Địa chỉ người có tài sản: Thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

- Nơi có tài sản: Xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá

3. Mục đích, hình thức giao đất, thời hạn sử dụng đất:

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở.

- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Thời hạn giao đất: Lâu dài.

4. Diện tích, Giá khởi điểm và tiền đặt trước tài sản đấu giá (Kèm theo phụ lục)

- Diện tích: 144,0 m2/01 lô đất

- Giá khởi điểm: 250.560.000 đồng/01 lô đất.

- Tiền đặt trước: 50.000.000 đồng /01 hồ sơ

(Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm tiền lệ phí trước bạ và tiền phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

5.Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 200.000 đồng/01 hồ sơ. Hồ sơ đã mua không hoàn trả lại.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá đối với từng lô đất bằng bỏ phiếu kín trực tiếp 01 vòng tại cuộc đấu giá

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: (Trong giờ hành chính)

Từ ngày 25/5/2021 đến ngày 07/6/2021 tại Công ty đấu giá hợp danh Anh Phát và trụ sở UBND xã Dân Quyền.

8. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá.

- Thời gian xem tài sản đấu giá: Từ ngày 27/5/2021 đến ngày 28/5/2021

- Địa điểm tại: UBND xã Dân Quyền. (Trong giờ hành chính)

9. Thời gian địa điểm nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá;

Khách hàng tham gia đấu giá nộp hoặc chuyển khoản tiền đặt trước vào tài khoản: Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Anh Phát; Số tài khoản: 1588886666 tại Ngân hàng Vietcombank – chi nhánh Thanh Hóa trong 03 ngày: Từ ngày 07/6/2021 đến ngày 09/6/2021.

Khách hàng có nhu cầu đăng ký tham đấu giá QSD đất thì xin lưu ý về thời gian mua hồ sơ, nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty chúng tôi cho phù hợp với thời gian quy định.

10. Thời gian, địa điểm thu hồ sơ tham gia đấu giá (Thu trong giờ hành chính)

Từ ngày 25/5/2021 đến ngày 07/6/2021 thu tại Công ty đấu giá hợp danh Anh Phát.

Ngày 07/6/2021 thu tại Trụ sở UBND xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn.

Khách hàng nộp hồ sơ tham gia đấu giá gồm: Đơn đăng ký + 01 CMND/CCCD (Phô tô) + 01 Sổ hộ khẩu (Phô tô). Khách hàng nộp tiền vào tài khoản theo tên của người đăng ký tham gia đấu giá.

Hồ sơ đủ điều kiện tham gia đấu giá: Nộp đủ thành phần hồ sơ theo quy định và tiền đặt trước báo nổi trên tài khoản nêu trên của Công ty Anh Phát trước 16h30 ngày 09/6/2021.

Nội dung nộp tiền ghi: Họ tên người nộp tiền – CMND/CCCD nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đất xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn. Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A 172299988 nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đất xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất:

- Thời gian: Bắt đầu từ 07h30 ngày 10/6/2021

- Địa điểm tổ chức: Hội trường UBND xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn

12. Thời gian trả lại tiền đặt trước cho khách hàng không trúng đấu giá:

- Công ty sẽ trả lại tiền đặt trước cho khách hàng không trúng đấu giá trong 3 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá. Khách hàng tham gia đấu giá không trúng đấu giá nhận lại tiền đặt trước qua hình thức nào thì đăng ký vào đơn đăng ký nhận lại tiền đặt trước kèm trong hồ sơ đấu giá.

Khách hàng tham gia đấu giá tài sản nếu cần biết thêm thông tin chi tiết thì liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Anh Phát qua số ĐT: 0966.073.802 hoặc 097.580.6666 (Trong giờ hành chính).

- Đề nghị Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa đăng tải thông tin này trên cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa

DANH MỤC CÁC LÔ ĐẤT TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

MBQH chi tiết điểm dân cư năm 2015 xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn

Ngày 10/6/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1