(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Trị thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/6/2021 do Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Quảng Trị.

Địa chỉ: Đường Điện Biên Phủ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị.

Địa chỉ: 130 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

3. Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 10/6/2021, tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Quảng Trị.

4. Tên tài sản, nơi có tài sản:

- Tên tài sản: Lô hàng tiêu dùng gồm Bơm máy lọc nước, hạt cao su EPDM và chất kết dính POLYURE THANE.

- Nơi có tài sản: Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị.

5. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, thời gian nộp tiền đặt trước:

- Giá khởi điểm: 25.640.000 đồng.

- Tiền đặt trước: 5.000.000 đồng.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 07/6/2021 đến ngày 09/6/2021, khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 3902 201 007 221 của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Đông Hà (trong giờ hành chính).

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 31/5/2021 đến ngày 07/6/2021 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị.

- Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Có đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu), nộp tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước trong thời hạn quy định.

- Cách thức đăng ký: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Trị.

Muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Quảng Trị, Điện thoại: 0233.3550.854.

BẢNG KÊ CHI TIẾT HÀNG HÓA

Ngày 10/6/2021, đấu giá lô hàng tiêu dùng tại tỉnh Quảng Trị ảnh 1