(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh quốc gia Group thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 10/6/2019 do UBND thành phố Việt Trì ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ, Tổ chức có tài sản Đấu giá: UBND thành phố Việt Trì, Số 1166, đường Hùng Vương, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

2. Tên, địa chỉ, Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group, Số 01, Ngõ 3449, Đại lộ Hùng Vương, phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Mã số thuế: 2600 998168      ĐT: 02106 266 699.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước: Quyền sử dụng 2.721,8m2 đất ở được chia thành 30 ô tại các phường Bạch Hạc, Dữu Lâu và Vân Cơ, thành phố Việt Trì, Phú Thọ. Cụ thể như sau:

TT

Ký hiệu ô đất

Diện tích

(m2/ô đất)

Giá khởi điểm

(đồng/ô đất)

Tiền đặt trước
(đồng/ô đất)

Bước giá

(đồng/ô đất)

Tiền hồ sơ (đồng/hồ sơ)

I

Khu Miếu Cũ, phường Bạch Hạc (Gồm 21 ô đất, tổng diện tích 1764,0 m2)

1

Ô đất số 01

94,4

283.200.000

50.000.000

30.000.000

200.000

2

Từ ô đất số 02 đến ô đất số 11

72,0

216.000.000

30.000.000

30.000.000

200.000

3

Ô đất số 12

82,4

247.200.000

30.000.000

30.000.000

200.000

4

Ô đất số 13

79,8

239.400.000

30.000.000

30.000.000

200.000

5

Ô đất số 14

83,7

251.100.000

50.000.000

30.000.000

200.000

6

Ô đất số 15

88,0

220.000.000

30.000.000

30.000.000

200.000

7

Ô đất số 16

171,9

429.750.000

50.000.000

30.000.000

200.000

8

Ô đất số 17

86,7

216.750.000

30.000.000

30.000.000

200.000

9

Ô đất số 18

76,2

190.500.000

30.000.000

30.000.000

100.000

10

Ô đất số 19

85,7

214.250.000

30.000.000

30.000.000

200.000

11

Ô đất số 20

85,2

213.000.000

30.000.000

30.000.000

200.000

12

Ô đất số 21

110,0

275.000.000

50.000.000

30.000.000

200.000

II

Khu Phong Châu, phường Bạch Hạc (Gồm 04 ô đất, tổng diện tích 418,0 m2)

1

Từ ô đất số 6 đến ô đất số 9

104,5

282.150.000

50.000.000

30.000.000

200.000

III

Khu vực tổ 5, khu 2, phường Vân Cơ (Gồm 04 ô đất, tổng diện tích 368,0 m2)

1

Ô đất số 01

88,0

528.000.000

100.000.000

30.000.000

500.000

2

Ô đất số 06

86,0

430.000.000

80.000.000

30.000.000

200.000

3

Ô đất số 07

103,0

515.000.000

100.000.000

30.000.000

500.000

4

Ô đất số 08

91,0

455.000.000

80.000.000

30.000.000

200.000

IV

Băng 1 đường Phù Đổng thuộc khu Cửa Rừng, phường Dữu Lâu

1

Ô đất số 187

171,8

3.178.300.000

600.000.000

300.000.000

500.000

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Khách hàng liên hệ với Công ty để đăng ký xem ô đất trên thực địa hoặc sơ đồ của các ô đất từ ngày 20/5/2019 đến 16h ngày 29/5/2019 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group. Thời gian xem trên thực địa trong hai ngày 30, 31/5/2019 (Trong giờ làm việc hành chính).

5. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ đấu giá: Từ khi đăng thông báo đến hết 16h00 ngày 07/6/2019, tại Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group.

6. Nộp tiền đặt trước:

6.1. Thu tiền đặt trước: Từ 7h30 ngày 05/6/2019 đến 10h30 ngày 07/6/2019, nộp vào tài khoản số 42110000320308 của Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group, tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ.

6.2. Hoàn trả tiền đặt trước: Sau 03 ngày làm việc kể từ khi kết thúc đấu giá, tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch của BIDV Phú Thọ.

7. Thời gian, địa điểm Tổ chức đấu giá: Từ 07h30 ngày 10/6/2019, tại Hôi trường Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group, Số 01, Ngõ 3449, Đại lộ Hùng Vương, phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

8. Phương thức, hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín, nhiều vòng theo phương thức trả giá lên.

9. Điều kiện cách thức đăng ký đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký đấu giá đủ điều kiện theo Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản và thông qua việc nộp hồ sơ, tiền đặt trước hợp lệ theo quy định.

* Chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group. Số 01, Ngõ 3449, Đại lộ Hùng Vương, phường Vân Phú, TP Việt Trì, Phú Thọ, ĐT: 02106 266 699.

Phòng Tài chính - Kế hoạch, tầng 3, UBND thành phố Việt Trì, số 1166 đường Hùng Vương, Tiên Cát, Việt Trì, Phú Thọ. ĐT: 02103 847 184 hoặc UBND các phường Bạch Hạc, Vân Cơ và Dữu Lâu ./.