(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/5/2021 do Công ty Điện lực Bình Phú ủy quyền như sau:
Ngày 10/5/2021, đấu giá vật tư thanh lý tại TP.HCM ảnh 1