(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Tây Đô Đồng Tháp thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/5/2021 do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Hồng Ngự ủy quyền như sau:

Đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hồng Ngự

1. Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu Giá Hợp Danh Tây Đô Đồng Tháp; Địa chỉ: số 382, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Hồng Ngự; Địa chỉ: Đường Tôn Đức Thắng, phường An Lộc, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

3. Đặc điểm tài sản:

- Thửa đất số 02, tờ bản đồ số 77 tọa lạc tại khu dân cư Bờ Đông (giai đoạn 2), cụ thể sau:

- Vị trí khu đất: Phường An Thạnh, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

- Tổng diện tích: 595 m2.

- Mục đích sử dụng đất: Đất Thương mại – Dịch vụ.

- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất, trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

- Thời hạn thuê đất: 50 năm (năm mươi năm).

- Tổng giá khởi điểm: 12.852.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai tỷ, tám trăm năm mươi hai triệu đồng).

Ghi chú:

- Người trúng đấu giá khi xây dựng phải theo quy hoạch kiến trúc đô thị của Thành phố được thẩm định cấp phép xây dựng; Ngành nghề kinh doanh phải phù hợp theo đúng mục đích sử dụng đất (đất Thương mại – Dịch vụ) được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Thời gian xem tài sản:

- Từ 08:00 ngày 07/04/2021 đến hết 15:00 ngày 05/05/2021 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm xem tài sản: tại nơi tài sản toạ lạc.

5. Thời gian, địa điểm bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08:00 ngày 07/04/2021 đến hết 15:00 ngày 05/05/2021 tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

6. Thời gian, địa điểm, phương thức nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Thời gian nhận tiền đặt trước: Nộp 15% theo giá khởi điểm các ngày 05, 06 đến 15 giờ ngày 07/05/2021 vào tài khoản số 0601000554559 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Đồng Tháp của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Hồng Ngự.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian: 08:00 ngày 10/05/2021.

- Địa điểm: tại Hội trường UBND thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: áp dụng phương thức trả giá lên.

9. Bước giá: bước giá được dao động từ 01% đến 10% hoặc có thể cao hơn so với giá khởi điểm do người có tài sản đấu giá quyết định và thông báo bằng văn bản cho tổ chức đấu giá tài sản đối với từng cuộc đấu giá và được Đấu giá viên thông báo tại cuộc đấu giá.

10. Điều kiện cách thức đăng ký đấu giá:

- Khách hàng đăng ký đấu giá đủ điều kiện theo Điều 38, Luật đấu giá tài sản và thông qua việc nộp hồ sơ, tiền đặt trước hợp lệ theo quy chế công ty đặt ra.

- Khách hàng đăng ký nộp hồ sơ tham gia đấu giá phải đảm bảo theo đúng Quy định của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Hồng Ngự về việc đấu giá thuê quyền sử dụng đất.

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ trực tiếp Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Hồng Ngự. Điện thoại: 02773.563.377 (trong giờ hành chính) hoặc Công ty Đấu Giá Hợp Danh Tây Đô Đồng Tháp (số 382 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 01, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; Điện thoại: 02773.898668. Website: http://daugiataydo.com/).