(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/5/2021 do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Long Điền ủy quyền như sau:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (viết tắt là Trung tâm), số 83 đường Đồ Chiểu, phường 3, thành phố Vũng Tàu

1. Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Long Điền, số 1939, Quốc lộ 55, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

2. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng khu đất có diện tích 134,9 m2 tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

a. Diện tích và nguồn gốc:

- Diện tích khu đất đấu giá quyền sử dụng đất: 134,9 m2 đất.

- Nguồn gốc: Diện tích 134,9 m2 đất tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền hiện do UBND xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quản lý.

b. Vị trí khu đất

Khu đất tọa lạc tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền có tứ cận như sau:

- Phía Bắc giáp: Đất hộ dân sử dụng;

- Phía Nam giáp: Đường Hương lộ 5;

- Phía Đông giáp: Đất hộ dân sử dụng;

- Phía Tây giáp: Đồn Biên phòng Phước Tỉnh và đất ông Nguyễn Trính sử dụng.

Vị trí, ranh giới khu đất đấu giá được xác định theo bản đồ địa chính khu đất, tỷ lệ 1/500 được Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Long Điền lập ngày 09/7/2018.

c. Hiện trạng khu đất đấu giá

- Khu đất giáp đường Hương lộ 5. Đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật với khu vực xung quanh.

- Có một căn nhà cấp 4 (cũ) không còn sử dụng, phần diện tích còn lại là đất trống, chủ sử dụng trước đây là Hợp tác xã Dịch vụ Khai thác Thủy sản Quyết Thắng cam kết sẽ tự tháo dỡ khi Nhà nước có yêu cầu.

d. Mục đích sử dụng đất

Xây dựng nhà ở (đất ở nông thôn).

đ. Hình thức sử dụng đất

Căn cứ Điều 55 Luật Đất đai năm 2013, hình thức sử dụng đất của khu đất đấu giá (tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền) được xác định là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua việc đấu giá quyền sử dụng đất.

e. Thời hạn sử dụng đất

Hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá thì thời hạn sử dụng đất là ổn định lâu dài (Căn cứ Điều 125 Luật Đất đai năm 2013).

Tổ chức kinh tế trúng đấu giá thì thời hạn sử dụng đất được xác định theo thời hạn của dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt không quá 50 năm; người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng ổn định lâu dài. Thời hạn sử dụng đất của tổ chức kinh tế được tính từ ngày UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá (Căn cứ Điều 126 Luật Đất đai năm 2013).

f. Thông tin về quy hoạch và các quy định khác

- Quy hoạch sử dụng đất:

+ Căn cứ Quyết định số 548/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và cập nhật kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, khu đất 134,9 m2 là đất ở.

+ Căn cứ Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, khu đất 134,9 m2 có trong kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2019 của huyện Long Điền.

- Quy hoạch xây dựng chi tiết: Căn cứ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu dân cư xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền được UBND huyện Long Điền phê duyệt tại quyết định số 428/QĐ-UBND ngày 07/02/2012, thì khu đất trên thuộc quy hoạch đất ở.

- Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng theo quy định trước khi tiến hành xây dựng công trình trên đất.

- Tiến độ thực hiện dự án: 01 năm kể từ ngày UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

01-2

Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 2.026.318.870 đồng

Số tiền bằng chữ: Hai tỷ không trăm hai mươi sáu triệu ba trăm mười tám ngàn tám trăm bảy mươi đồng.

4. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 405.000.000 đồng/hồ sơ.

Số tiền bằng chữ: Bốn trăm lẻ năm triệu đồng chẵn trên hồ sơ.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 14 giờ ngày 05/5/2021 đến 16 giờ ngày 07/5/2021.

Sau khi có kết quả thẩm định hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo cho đơn vị có hồ sơ đủ điều kiện nộp tiền đặt trước theo quy định.

Trung tâm chỉ thu tiền đặt trước của người tham gia đấu giá trong thời hạn đã thông báo, trừ trường hợp người tham gia đấu giá tự nguyện nộp trước thời gian đã thông báo. Số tiền đặt trước phải được báo có trong tài khoản của trung tâm, hạn cuối đến 16 giờ 30 phút, ngày 07/5/2021.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

Số tiền bằng chữ: Năm trăm ngàn đồng chẵn trên hồ sơ. Nộp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khi làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá, chậm nhất đến 16 giờ, ngày 04/5/2021.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 15/4/2021 đến 16 giờ, ngày 04/5/2021 tại Tại khu đất đấu giá (xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Khách hàng xem tài sản liên hệ với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản để được hướng dẫn cụ thể.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a.Thời gian: Trong giờ hành chính từ ngày 15/4/2021 và đến 16 giờ, ngày 04/5/2021 (Trừ ngày thứ 7, ngày chủ nhật và ngày lễ).

Hạn chót đăng ký: 16 giờ ngày 04/5/2021.

b. Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, số 83 đường Đồ Chiểu, phường 3, thành phố Vũng Tàu.

c. Điều kiện và cách thức đăng ký:

- Đối tượng được tham gia đấu giá:

Người tham gia đấu giá là tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất theo quy định tại Điều 55, Luật Đất đai 2013 có nhu cầu sử dụng đất vào mục đích đất ở theo quy hoạch; có đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá để thực hiện các cam kết, nghĩa vụ tài chính và triển khai sử dụng đất theo đúng mục đích đã được xác định trong phương án đấu giá đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải có các điều kiện theo quy định của Điều 58 Luật Đất đai năm 2013 đối với trường hợp giao đất để làm dự án đầu tư, cụ thể sau đây:

+ Có năng lực tài chính để đảm bảo việc sử dụng đất theo tiến độ dự án đầu tư;

+ Ký quỹ theo quy định của pháp luật đầu tư;

+ Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.

Trừ các đối tượng không được tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật đấu giá tài sản năm 2016:

+ Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

+ Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

+ Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

+ Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản 4 Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản;

+ Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

- Thành phần hồ sơ:

1) Phiếu đăng ký mua tài sản đấu giá (theo mẫu của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh BR-VT);

2) Đối với cá nhân: Mang theo Hộ khẩu, CMND/CCCD.

Đối với tổ chức: Giấy đăng ký kinh doanh; CMND/CCCD của người đại diện theo pháp luật, Giấy ủy quyền (trường hợp không phải người đại diện theo pháp luật) và Biên bản họp hội đồng (tùy loại hình công ty).

3) Văn bản chứng minh năng lực tài chính: Báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán (đối với tổ chức); giấy xác nhận số dư tiền gửi của ngân hàng (đối với hộ gia đình, cá nhân, doanh nghiệp mới thành lập dưới 12 tháng tính đến thời điểm đăng ký tham gia đấu giá); nếu số vốn là tài sản của doanh nghiệp mới thành lập dưới 12 tháng, có chứng thư của tổ chức có chức năng định giá hoặc thẩm định giá độc lập đang hoạt động tại Việt Nam về kết quả định giá, thẩm định giá trị tài sản của cá nhân, doanh nghiệp còn hiệu lực.

4) Văn bản chứng minh khả năng huy động vốn để thực hiện dự án đầu tư.

Các giấy tờ trên khi đến đăng ký tham gia đấu giá phải mang theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao y chứng thực gần nhất (trong thời hạn 03 tháng).

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định và đã được Hội đồng thẩm định đối tượng đủ điều kiện để tham gia cuộc đấu gia xét duyệt.

8. Thời gian thẩm định hồ sơ đủ điều kiện tham gia đấu giá:

Vào lúc 09 giờ, ngày 05/5/2021 (Thứ 4).

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Long Điền chủ trì, phối hợp cùng Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Long Điền; UBND xã Phước Tỉnh và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện thẩm định đối tượng đủ điều kiện để tham gia đấu giá trước khi tổ chức phiên đấu giá.

Sau khi có kết quả thẩm định hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo cho đơn vị có hồ sơ đủ điều kiện nộp tiền đặt trước theo quy định.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian: Vào lúc 09 giờ, ngày 10/5/2021 (Thứ 2).

- Địa điểm: Tại Hội trường UBND huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, số 1939, Quốc lộ 55, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Người đến tham gia cuộc đấu giá phải đúng đối tượng, xuất trình giấy chứng minh nhân dân /thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu và Giấy nộp tiền đặt trước. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá. Người tham gia cuộc đấu giá là người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó hoặc người được tổ chức đó ủy quyền. Người đi kèm phải là người làm việc trong tổ chức đó.

Mỗi tổ chức, cá nhân đã đăng ký tham gia đấu giá, được tham dự tại cuộc đấu giá tối đa không quá 02 người; Người cùng đơn vị được trao đổi nội bộ, không được trao đổi với tổ chức, cá nhân khác. Phải giữ trật tự, vệ sinh chung, không được sử dụng điện thoại di động trong phòng đấu giá.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá và bước giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

- Bước giá: Bước giá cho mỗi lần trả giá là: 100.000.000 đồng (Số tiền bằng chữ: Một trăm triệu đồng). Được áp dụng từ lần(vòng) trả giá thứ 02 (hai) trở đi (Căn cứ khoản 1, Điều 5 Luật Đấu giá tài sản năm 2016).

Khách hàng có nhu cầu đăng ký, tham khảo hồ sơ liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh, số 83 đường Đồ Chiểu, phường 3, thành phố Vũng Tàu – Điện thoại: 0254.3851524 hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, số 1939, Quốc lộ 55, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu – Điện thoại: 0254.3869289./.