(BĐT) - Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ (AAPC) thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 10/5/2020 do Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam – CN Phú Thọ ủy quyền như sau:

1. Đơn vị có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam – CN Phú Thọ (Địa chỉ: Số 1155A, ĐL. Hùng Vương, Tiên Cát, Việt Trì, Phú Thọ).

2. Tài sản đấu giá:

2.1/ Quyền sử dụng 100,0m2 đất ở đô thị tại thửa đất số: 785, tờ bản đồ số: 19, địa chỉ: Khu Đồng Nhà Lạnh, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CO 277315 do UBND huyện Lâm Thao cấp cho Ông Cù Đức Cường và Bà Tạ Thị Phương Thúy ngày 13/07/2018.

- Gía khởi điểm: 520.000.000 đồng (Năm trăm hai mươi triệu đồng chẵn).

2.2/ Quyền sử dụng 175,0m2 đất ở đô thị tại thửa đất số: 848, tờ bản đồ số: 19, địa chỉ: Khu Đồng Nhà Lạnh, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CL 959823 do UBND huyện Lâm Thao cấp cho Ông Cù Đức Cường và Bà Tạ Thị Phương Thúy ngày 26/01/2018.

- Gía khởi điểm: 900.000.000 đồng (Chín trăm triệu đồng chẵn).

2.3/ Quyền sử dụng 180,0m2 đất ở đô thị tại thửa đất số: 838, tờ bản đồ số: 19, địa chỉ: Khu Đồng Nhà Lạnh, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CM 457058 do UBND huyện Lâm Thao cấp cho Ông Cù Đức Cường và Bà Tạ Thị Phương Thúy ngày 26/03/2018.

- Gía khởi điểm: 990.000.000 đồng (Chín trăm chín mươi triệu đồng chẵn).

2.4/ Quyền sử dụng 100,0m2 đất ở đô thị tại thửa đất số: 807, tờ bản đồ số: 23, địa chỉ: Khu Đồng Giang, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CO232036 do UBND huyện Lâm Thao cấp cho Ông Cù Đức Cường và Bà Tạ Thị Phương Thúy ngày 04/10/2018.

- Gía khởi điểm: 670.000.000 đồng (Sáu trăm bảy mươi triệu đồng chẵn).

* Tình trạng pháp lý: Tài sản đảm bảo tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam – CN Phú Thọ.

* Mức giá trên chưa bao gồm thuế GTGT và các chi phí khác liên quan tới việc sang tên, chuyển nhượng...).

3. Tiền đặt trước: 100.000.000 đồng/hồ sơ. Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo đến 16h00 ngày 06/05/2020 tại Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Ngày 27/04 và ngày 28/04/2020 tại vị trí khu đất đấu giá.

6. Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước: Từ ngày 06/05 đến 16h00 ngày 08/05/2020 nộp tiền vào tài khoản 42110000333388 tại Ngân hàng BIDV Phú Thọ của Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến 16h00 ngày 06/05/2020 các khách hàng đủ điều kiện theo Điều 38 Luật Đấu giá Tài sản, đã đi xem tài sản, nộp tiền đặt trước, nộp hồ sơ đấu giá, đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào 09h00’ ngày 10/05/2020 tại Nhà văn hóa khu Châu Phong (khu 9), Gia Cẩm, TP. Việt Trì.

9. Hình thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu kín trực tiếp (tối đa 30 vòng) tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết liên hệ: (Trong giờ hành chính).

  - Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ (Địa chỉ: Số 36, Kim Đồng, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ. ĐT: 02103.842.215).

  - Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam – CN Phú Thọ (Địa chỉ: Số 1155A, ĐL. Hùng Vương, Việt Trì, Phú Thọ).