(BĐT) - Công ty TNHH Bán đấu giá tài sản Gò Công thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/5/2019 do Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Gò Công Đông ủy quyền như sau:
Ngày 10/5/2019, đấu giá xe ô tô Toyota tại tỉnh Tiền Giang ảnh 1
Ngày 10/5/2019, đấu giá xe ô tô Toyota tại tỉnh Tiền Giang ảnh 2
Ngày 10/5/2019, đấu giá xe ô tô Toyota tại tỉnh Tiền Giang ảnh 3