(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/5/2019 do Khoa Luật – Đại học Quốc Gia Hà Nội ủy quyền như sau:

Đơn vị tổ chức bán đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam

- Địa chỉ: số 6/4 phố Mạc Thái Tổ, tổ 43, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

- ĐT: 024.3782.0483.

Người có tài sản bán đấu giá: Khoa Luật – Đại học Quốc Gia Hà Nội

Địa chỉ: 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Thời gian đấu giá: 09h30 ngày 10/5/2019.

Địa điểm đấu giá: VP Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.

Tài sản bán đấu giá: Xe ô tô TOYOTA INNOVA G; BKS: 31A-7157; SX:2006

Nguồn gốc pháp lý của tài sản: Là tài sản thanh lý của Khoa Luật – Đại học Quốc Gia Hà Nội.

Nơi để tài sản: Khoa Luật, ĐHQGHN, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Giá khởi điểm: 235.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi lăm triệu đồng chẵn) - (Giá chưa bao gồm thuế GTGT) – Mọi chi phí liên quan đến việc nhận, vận chuyển và chuyển quyền sở hữu tài sản do người mua được tài sản chịu.

Tiền đặt trước: 45.000.000 đồng (Bốn mươi lăm triệu đồng chẵn./.)

Thời gian mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Giờ hành chính từ ngày 19/4 đến ngày 07/5/2019 (trừ thứ 7, chủ nhật và ngày lễ).

Địa điểm: VP Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Theo điều 38 của Luật đấu giá (Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu)