(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh luật Thịnh Trí thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/5/2019 do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí. Địa chỉ: Tầng 1, 04 Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, TP.HCM

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP.Hà Nội

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 10 giờ 00 phút ngày 10/5/2019 tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí.

4. Tài sản đấu giá: Vật tư thiết bị văn phòng đã qua sử dụng của Nhà thầu JVPC và Nhà thầu Idemitsu bàn giao cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (liên hệ tổ chức đấu giá để biết chi tiết).

5. Giá khởi điểm: 163.581.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi ba triệu, năm trăm tám mươi mốt nghìn đồng).

6. Tiền đặt trước: 24.600.000 đồng nộp vào tài khoản sau:

Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí

Số tài khoản: 060186523779 tại Ngân hàng Sacombank – PGD Lê Văn Sỹ.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính từ ngày 07/5/2019 đến hết ngày 09/5/2019

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản:  

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 25/4/2019 đến ngày 03/5/2019. Liên hệ tổ chức đấu giá để nhận giấy giới thiệu đi xem tài sản đấu giá.

- Địa điểm: tại nơi trưng bày tài sản

8. Thời gian bán hồ sơ:

- Thời gian bán hồ sơ: Trong giờ hành chính, từ ngày 25/4/2019 đến hết ngày 08/5/2019

- Địa điểm: Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí, số 04 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, Tp.Hồ Chí Minh.

9. Đăng ký tham gia đấu giá: 

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, từ ngày 25/4/2019 đến hết ngày 08/5/2019

- Địa chỉ: Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí, số 04 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, Tp.Hồ Chí Minh.

- Người tham gia đấu giá phải chấp nhận rủi ro và tự chịu chi phí trong trường hợp cuộc đấu giá bị hoãn, hủy trong trường hợp bất khả kháng hoặc do các nguyên nhân khách quan hoặc do yêu cầu của người có tài sản hoặc các nguyên nhân khác nằm ngoài tầm kiểm soát của tổ chức đấu giá tài sản. Tổ chức đấu giá không có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người tham gia đấu giá.

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: phương thức trả giá lên.

- Bước giá: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng)

Tài sản được bán theo hiện trạng thực tế, người tham gia đấu giá cần tìm hiểu rõ những vấn đề liên quan đến tài sản đấu giá, tìm hiểu kỹ về hiện trạng tài sản và hồ sơ pháp lý tài sản đấu giá, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm và rủi ro phát sinh của việc mua tài sản đấu giá, đồng thời cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện sau khi trúng đấu giá.

Kính mời các tổ chức và cá nhân có nhu cầu, đăng ký tham gia đấu giá.

Liên hệ Hotline: 18006365- ĐT: 0948765673.