(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/5/2019 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Di Linh ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng.

Cơ quan có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Di Linh.

Thời gian đấu giá: Vào lúc 09 giờ 30’, ngày 10/05/2019.

Địa điểm đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Di Linh.

Tài sản đấu giá: Thuê QSDĐ và bán tài sản trên đất tại thị trấn Di Linh:

1. Diện tích đất: 1.610,9 m2; thửa đất số 49; tờ bản đồ 24.

2. Mục đích: Thương mại dịch vụ.

3. Thời hạn sử dụng: 50 năm.

4. Hình thức: Đấu giá thuê quyền sử dụng đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.

5. Tài sản gắn liền với đất: Nhà làm việc, DTXD 168,0 m2, DTS 227,18 m2; Nhà Hội trường làm việc, DTXD 114,8 m2, DTS 114,8 m2; Nhà kho: 63,5 m2, DTS 63,5 m2; Nhà xe: DTXD, DTS 184,0 m2.

Giá khởi điểm: 12.089.000.000 đồng (Mười hai tỷ không trăm tám mươi chín triệu đồng).

Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm.

Thời gian, địa điểm mua, nộp hồ sơ: Từ ngày niêm yết đến 17 giờ 00’ (giờ hành chính), ngày 07/05/2019 tại Trung tâm PTQĐ huyện Di Linh hoặc tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Theo Luật Đấu giá.