(BĐT) - Công ty TNHH MTV bán đấu giá tài sản Bảo Minh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 10/5/2019 do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng ủy quyền như sau:

1. Tên tổ chức đấu giá: Công ty trách nghiệm hữu hạn một thành viên bán đấu giá tài sản Bảo Minh. Địa chỉ: Kiệt 38, Tôn Thất Thuyết, khu phố 6, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng trị.

2. Người có tài sản: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng ( số 21 đường Bùi Dục Tài, khóm 3,thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị).

3. Thời gian, địa điểm công bố giá trả giá: Vào lúc 8h00 ngày 10/05/2019. Tại Hội trường Nhà văn hóa xã Hải Thọ, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

4.Thời gian, địa điểm xem tài sản: Người tham gia đấu giá trực tiếp xem tài sản kể từ ngày thông báo, niêm yết đến hết 16h30 ngày 07/05/2019 ( 07 lô đất tại khu dân cư phố chợ Trung tâm Diên Sanh, xã Hải Thọ, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị).

5.Thời gian, địa điểm bán , nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Kể từ ngày thông báo, niêm yết đến hết 16h30 ngày 07/05/2019. Tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bán đấu giá tài sản Bảo Minh ( Kiệt 38 Tôn Thất Thuyết, khu phố 6, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) hoặc Tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị vào các ngày 03, 06, 07/05/2019 ( trong giờ hành chính).

6. Thời gian , địa điểm nộp phiếu trả giá : Người tham gia đấu giá trực tiếp nộp phiếu trả giá vào ngày 07/05/2019 ( trong giờ hành chính) tại UBND xã Hải Thọ, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Thời gian kết thúc nộp phiếu trả giá đến hết 16h30 ngày 07/05/2019.

7.Tên tài sản, nơi có tài sản bán đấu giá: (Chi tiết cụ thể bao gồm) 

TT

Số lô

Diện tích

(m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Ký quỹ

( đồng)

Phí hồ sơ( đồng/h.sơ)

Ghi chú

1

01

134,5

591.800.000

60.000.000

500.000

Khu phố chợ Diên Sanh tiếp giáp đường 582

2

2

129,8

519.200.000

60.000.000

500.000

Khu phố chợ Diên Sanh tiếp giáp đường 582

3

3

130,1

520.400.000

60.000.000

500.000

Khu phố chợ Diên Sanh tiếp giáp đường 582

4

4

120

396.000.000

40.000.000

200.000

Khu phố chợ Diên Sanh

5

5

120

396.000.000

40.000.000

200.000

Khu phốchợ Diên Sanh

6

6

120

396.000.000

40.000.000

200.000

Khu phố chợ Diên Sanh

7

7

120

396.000.000

40.000.000

200.000

Khu phố chợ Diên Sanh

874,4

3.215.400.000

Tổng giá khởi điểm : 3.215.400.000đồng. Bằng chữ: Ba tỷ, hai trăm mười lăm triệu, bốn trăm ngàn đồng.

8.Thời gian, địa điểm nộp tiền ký quỹ ( tiền đặt trước).

- Thời gian: Ngày 03,06,07/05/2019 ( trong giờ hành chính). Thời gian kết thúc nộp tiền ký quỹ vào lúc 16h30 ngày 07/05/2019.

- Địa điểm : Tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị (số 01 đường Hùng Vương, thị trấn Hải Lăng ) . Số tài khoản: 3903 201 004 009 . Tên tài khoản: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bán đấu giá tài sản Bảo Minh.

Lưu ý: Người tham gia đấu giá đăng ký bao nhiêu lô đất nộp tiền ký quỹ tương ứng với số lô đăng ký .

9. Điều kiện , cách thức đăng ký gia đấu giá:

* Điều kiện:

Mọi tổ chức, cá nhân có đầy đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự và không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016

- Người tham gia đấu giá phải cam kết thực hiện đúng quy hoạch, mục đích

sử dụng đất do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định;

- Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá; Một tổ chức chỉ được cử một đại diện tham gia đấu giá. 

* Cách thức đăng ký:

- Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của khách hàng được cho vào phong bì đã niêm phong trực tiếp bỏ vào thùng phiếu đặt tạiUBND xã Hải Thọ, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị . Hồ sơ bao gồm:

- Đơn tham gia đấu giá, phiếu trả giá ( mẫu Công ty phát hành).

- Bản sao chứng minh nhân dân ( bản photo )

- Giấy nộp tiền đặt trước tại Ngân hàng.

- Giấy ủy quyền ( nếu có)

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp ( Bỏ phiếu trả giá 01 lần duy nhất trong thời hạn nộp hồ sơ).

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ tại : Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bán đấu giá tài sản Bảo Minh điện thoại: 0233.3577.989. DĐ: 0911465989.