(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/5/2019 do Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Sa Thầy ủy quyền như sau:
Ngày 10/5/2019, đấu giá quyền sử dụng 33 lô đất tại huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum ảnh 1
Ngày 10/5/2019, đấu giá quyền sử dụng 33 lô đất tại huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum ảnh 2
Ngày 10/5/2019, đấu giá quyền sử dụng 33 lô đất tại huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum ảnh 3