(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/5/2019 do Ban quản lý chợ Thị xã Hồng Ngự ủy quyền như sau:
Ngày 10/5/2019, đấu giá quyền khai thác sử dụng ki ốt tại tỉnh Đồng Tháp ảnh 1
Ngày 10/5/2019, đấu giá quyền khai thác sử dụng ki ốt tại tỉnh Đồng Tháp ảnh 2