(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Sen Việt Chi nhánh Hà Nội thông báo đấu giá tài sản vào ngày 2/4/2021 do VIB ủy quyền như sau:
Ngày 10/4/2021, đấu giá xe ô tô Ford Transit tại Hà Nội ảnh 1