(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 10/4/2020 do Kho bạc Nhà nước Đăk Nông ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá:

- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông. Địa chỉ: Đường Lê Duẩn, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

- Người có tài sản đấu giá: Kho bạc Nhà nước Đăk Nông. Địa chỉ: Số 86, đường 23/3, phường Nghĩa Đức, TP: Gia Nghĩa, Đắk Nông

2. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ, bước giá:

- 01 lô vật tư thu hồi công trình xây dựng và tài sản, công cụ dụng cụ hư hỏng tại Kho bạc Nhà nước Đắk Mil gồm: 

STT

Hạng mục

Đơn vị tính

Số lượng

1

Cửa sổ 02 cánh

Bộ

06

2

Cửa sổ 03 cánh

Bộ

02

3

Cửa sổ 04 cánh

Bộ

12

4

Cửa đi 04 cánh

Bộ

01

5

Cửa đi 02 cánh

Bộ

05

6

Cửa đi 01 cánh

Bộ

05

7

Vì kèo sắt

Bộ

03

8

Cửa đi sắt kéo 01

Bộ

01

9

Cửa đi sắt kéo 02

Bộ

01

10

Tole

Tấm

30

11

Xà gồ gỗ

Cây

60

12

Cửa đi 01 cánh

Bộ

03

13

Cửa sổ 02 cánh

Bộ

08

14

Tole mái

m2

47

15

Tole la phông

m2

43

16

Trụ sắt ống Ø 75 dài 3,5 m

Thanh

02

17

Trụ sắt ống Ø 75dài 2,8 m

Thanh

04

18

Trụ sắt ống Ø 60 mm, cao 3,5 m

Thanh

04

19

Vì kèo sắt hộp (50 x 30) mm

Bộ

03

20

Xà gồ sắt C

Thanh

07

21

Khung lưới sắt

Bộ

01

22

Tole mái

m2

55

23

Hệ thống báo động báo cháy

Bộ

01

24

Cabin máy chủ

Bộ

01

25

Máy photocopy Toshiba

Cái

01

26

Máy đếm tiền Xinda Super BC31/2015

Cái

01

27

Giường cá nhân

Cái

01

28

Giường cá nhân

Cái

01

29

Quạt trần

Cái

01

30

Quạt trần

Cái

01

31

Quạt trần

Cái

01

32

Quạt trần

Cái

01

33

Quạt trần

Cái

01

34

Quạt trần

Cái

01

35

Quạt trần

Cái

01

36

Quạt trần

Cái

01

37

Quạt trần

Cái

01

38

Quạt trần

Cái

01

39

Bồn nước

Cái

01

40

Tủ hồ sơ 01

Cái

01

41

Tủ hồ sơ 02

Cái

01

42

Tủ hồ sơ 03

Cái

01

43

Tủ hồ sơ 04

Cái

01

44

Tủ đựng tài liệu

Cái

01

45

Tủ đựng tài liệu

Cái

01

46

Ghế ngồi giám đốc

Cái

01

47

Ghế ngồi giám đốc phòng họp

Cái

01

48

Cánh cửa kho

Cái

01

49

Tủ hồ sơ kho lưu

Cái

01

50

Tủ hồ sơ kho lưu

Cái

01

51

Tủ hồ sơ kho lưu

Cái

01

- Tổng gíá khởi điểm: 25.015.000 đồng (Hai mươi lăm triệu không trăm mười lăm nghìn đồng).

- Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm tài sản đấu giá.

- Tiền bán hồ sơ: 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng).

- Bước giá: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Thời gian xem tài sản: Từ ngày 30/3/2020 đến ngày 03/4/2020. Địa điểm xem tài sản: Tại Kho bạc Nhà nước Đắk Mil.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Thời gian bán hồ sơ: từ ngày 24/3/2020 đến ngày 07/4/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông, địa chỉ đường Lê Duẩn, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa tỉnh Đăk Nông.

5. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Bắt đầu lúc 8 giờ 00 phút, ngày 10/4/2020 Tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian đăng ký: Từ ngày 24/3/2020 đến ngày 07/4/2019.

- Địa điểm đăng ký: Tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông.

- Điều kiện đăng ký: Cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện để tham gia đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định của pháp luật khác có liên quan sau:

+ Có năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật;

- Cách thức đăng ký: Cá nhân, tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện trên trực tiếp đến trụ sở Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông mua hồ sơ tham gia đấu giá; nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trong giờ hành chính liên tục từ ngày 24/3/2020 đến ngày 07/3/2020 và nộp tiền đặt trước tại Trung tâm DVĐGTS tỉnh Đắk Nông vào các ngày 06 và 07/4/2020.

Ai có nhu cầu đăng ký đấu giá tài sản xin liên hệ:

  - Trung tâm DVĐGTS tỉnh Đắk Nông. Địa chỉ: phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông. Điện thoại: 0905.146.007