(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lạng Sơn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 10/4/2020 do Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn ủy quyền như sau:
Ngày 10/4/2020, đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Lạng Sơn ảnh 1
Ngày 10/4/2020, đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Lạng Sơn ảnh 2
Ngày 10/4/2020, đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Lạng Sơn ảnh 3