(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 22 lô đất tại khu dân cư TDP Tân Mỹ, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, vào ngày 10/4/2020 cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: 22 lô đất tại khu dân cư TDP Tân Mỹ, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Diện tích quỹ đất: 3.416 m2

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

4. Hình thức sử dụng đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất.

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM, BƯỚC GIÁ, TIỀN ĐẶT TRƯỚC ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT: 

TT

Ký hiệu lô đất

Diện tích (m2)

Vị trí

Đơn giá khởi điểm

(đồng/m2)

Thành tiền

(Đồng)

Bước giá

(đồng/m2)

Tiền đặt trước

(đồng)

I. Tờ bản đồ địa chính số 49

1

223

148

Vị trí 1,

đường Đoàn Trực

1.500.000

222.000.000

150.000

44.000.000

2

224

148

1.500.000

222.000.000

150.000

44.000.000

3

225

148

1.500.000

222.000.000

150.000

44.000.000

4

226

148

1.500.000

222.000.000

150.000

44.000.000

5

227

148

1.500.000

222.000.000

150.000

44.000.000

6

228

148

1.500,000

222.000.000

150.000

44.000.000

7

229

148

Vị trí 2,

đường Đoàn Trực

900.000

133.200.000

90.000

26.000.000

8

230

148

900.000

133.200.000

90.000

26.000.000

9

231

148

900.000

133.200.000

90.000

26.000.000

10

232

148

900.000

133.200.000

90.000

26.000.000

11

233

148

900.000

133.200.000

90.000

26.000.000

12

234

148

900.000

133.200.000

90.000

26.000.000

II. Tờ bản đồ địa chính số 50

13

68

148

Vị trí 1,

đường Đoàn Trực

1.500.000

222.000.000

150.000

44.000.000

14

69

148

1.500.000

222.000.000

150.000

44.000.000

15

70

148

1.500.000

222.000.000

150.000

44.000.000

16

71

148

1.500.000

222.000.000

150.000

44.000.000

17

72

228

1.500.000

342.000.000

150.000

68.000.000

18

73

228

Vị trí 2,

đường Đoàn Trực

900.000

205.200.000

90.000

40.000.000

19

74

148

900.000

133.200.000

90.000

26.000.000

20

75

148

900.000

133.200.000

90.000

26.000.000

21

76

148

900.000

133.200.000

90.000

26.000.000

22

77

148

900.000

133.200.000

90.000

26.000.000

TỔNG

3.416

4.099.200.000

808.000.000

Bước giá: Tính cho một vòng đấu/lô đất kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi.

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ: Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

V. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

- Lô đất có giá trị trên 200 triệu đồng: 200.000 đồng/hồ sơ/lô.

- Lô đất có giá trị từ 200 triệu đồng trở xuống: 100.000 đồng/hồ sơ/lô.

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 07/04/2020 tại thôn Tân Mỹ, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh T.T.Huế.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 07/04/2020 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phú Vang và UBND thị trấn Thuận An.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị hoặc trụ sở UBND thị trấn Thuận An.

4. Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 07/04/2020 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

- Từ 08h00 đến 11h00 ngày 07/04/2020 tại UBND thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 07/04/2020 cho đến 17h00 ngày 09/04/2020.

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

- Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản: 0161001697979 tại Ngân hàng TMCP ngoại thương VN – CN Huế.

- Số tài khoản 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

* Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đặt trước đã nộp.

* Tiền đặt trước được xác nhận có trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị và kèm theo giấy nộp tiền trước 17h00 ngày 09/04/2020.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

1. Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 10/04/2020.

2. Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại Hội trường UBND thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp theo từng vòng trên 1m2 đất, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Phú Vang – Thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế; Số điện thoại: 0234.3958780.

- Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895995, Website:chuoigiatri.com.vn