(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân quốc tế thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/4/2020 do Cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân quốc tế. Đ/c: Số 191ANguyễn Thị Thập, Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá:

- Tài sản (TS): Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo. Đ/c: Ô1, khu 1, TT. Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

3. Tài sản đấu giá:

- TS: QSDĐ 1.030 m2, đất CLN, thửa đất số 400, cây trồng trên đất: Cây dừa 15 cây đang cho trái; chuồng heo 108.75 m2. Nơi có tài sản: Ấp An Lạc Trung, xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian: lúc 08 giờ 30 phút, ngày 10/04/2020.

- Địa điểm: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân quốc tế.

5. Giá khởi điểm và tiền đặt trước:

- Giá khởi điểm: là 394.234.000 đồng.

- Đặt trước:  là 50.000.000 đồng/hs.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian: Từ ngày thông báo đến hết 16 giờ 00, ngày 07/04/2020 (giờ hành chính).

- Địa điểm: Tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân quốc tế.

7. Thời gian nộp tiền đặt trước và xem tài sản:

- Tiền đặt trước:  Từ 07/04 đến hết 16 giờ 00, ngày 09/04.

- Xem tài sản: Ngày 06/04 và ngày 07/04.

8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, xem tài sản, nộp tiền đặt trước theo đúng thời gian địa điểm nêu trên và có đủ điều kiện khác tham gia đấu giá theo quy định của quy chế đấu giá

Liên hệ: 02733.976.969.