(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 10/4/2020 do Trường cao đẳng sư phạm Yên Bái ủy quyền như sau:

- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái - đường Trần Phú, phường Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. ĐT: 0216.3856.699

- Đơn vị có tài sản: Trường cao đẳng sư phạm Yên Bái.

- Tài sản đấu giá: Lô vật liệu thu hồi từ việc thanh lý tài sản trên đất của Trường cao đẳng sư phạm Yên Bái đang quản lý (bao gồm 09 danh mục tài sản).

- Tổng giá khởi điểm của tài sản: 144.808.000đ (một trăm bốn mươi bốn triệu tám trăm linh tám nghìn đồng). Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có).

- Xem tài sản: tại trường Cao đẳng sư phạm Yên Bái - phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

- Thời gian, địa điểm mua hồ sơ đấu giá: Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái từ ngày 26/3/2020 đến 16h ngày 07/4/2020.

- Tiền mua hồ sơ: 200.000đ/01 bộ hồ sơ

- Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá

- Thời gian, địa điểm, nộp hồ sơ và nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái vào các ngày 07, 08 và đến 16h ngày 09/4/2020.

- Điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Pháp luật, khi đến đăng ký phải có chứng minh thư nhân dân.

- Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: 9h ngày 10/4/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái.

- Hình thức đấu giá: trả giá bằng bỏ phiếu kín gián tiếp

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

DANH MỤC TÀI SẢN ĐẤU GIÁ 

Ngày 10/4/2020, đấu giá lô vật liệu thu hồi tại tỉnh Yên Bái ảnh 1