(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (Hose) thông báo bán đấu giá cổ phần Công ty CP Xuất nhập khẩu Hóa chất Miền Nam vào ngày 10/4/2020 do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu như sau:

Doanh nghiệp phát hành: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hóa chất Miền Nam

Doanh nghiệp chủ sở hữu: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Giới thiệu về doanh nghiệp: Mua bán hóa chất – nguyên liệu hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh), phân bón; kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, chi tiết: cho thuê kho bãi, văn phòng; bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác, chi tiết: mua bán vật tư – máy móc – thiết bị phục vụ ngành nông ngư nghiệp; kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô, đường thủy nội địa;...

Vốn điều lệ 9.418.700.000 đồng

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá: 461.516 cổ phần

Lần đấu giá 2

Thời gian đấu giá: 10/04/2020

Giá khởi điểm: 253.300 đồng/cổ phần

Số mức giá: 2

Bước khối lượng: 1

Bước giá: 100

Khối lượng tối thiểu: 100 cổ phần

Khối lượng tối đa: 461.516 cổ phần

Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 461.516 cổ phần

Ngày phát hành: 10/04/2020