(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thông báo bán đấu giá tài sản lần 2 vào ngày 10/4/2019 do Phòng PC 03 Công an tỉnh Thái Bình ủy quyền như sau:

1. Đơn vị tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình. Số 06, phố Hai Bà Trưng, Thành phố Thái Bình - Điện thoại:02273.743.199.

2. Tài sản đấu giá: Tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước có trong Quyết định sau:

+ Quyết định số 10/QĐ-XPVPHC ngày 12/12/2018 của UBND tỉnh Thái Bình (có bảng kê chi tiết kèm theo);

Giá khởi điểm: 324.880.000 đồng (Ba trăm hai mươi tư triệu tám trăm tám mươi nghìn đồng).

Giá khởi điểm và giá trúng đấu giá chưa bao gồm các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định. Người trúng đấu giá phải chịu các khoản thuế, phí, lệ phí trên (nếu có).

3. Thời gian, địa điểm đăng ký, nộp hồ sơ tham gia đấu giá

- Thời gian đăng ký, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 26/3/2019 đến ngày 08/4/2019 (Giờ hành chính các ngày làm việc)

- Phí hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Quy định tại Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.

- Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình – Số 06, phố Hai Bà Trưng thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

4. Thời gian xem tài sản đấu giá:

Nơi có tài sản tổ chức cho những người đăng ký tham gia đấu giá xem tài sản từ ngày 08/4/2019. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem hoặc tự xem tµi s¶n thì phải chịu trách nhiệm về chất lượng, tình trạng tµi s¶n khi trúng đấu giá.

5. Thời gian nộp tiền đặt trước:

- Số tiền đặt trước: 60.000.000đ trên giá trị tài sản tham gia đấu giá

- Thời gian nộp: Ngày 08/4/2019 đến ngày 09/4/2019

- Số tiền đặt trước được nộp vào tài khoản số 19131073762888 của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình tại Ngân hàng Techcombank Việt Nam chi nhánh Thái Bình

6. Thời gian tổ chức đấu giá tài sản: Ngày 10/4/2019.

7. Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình. Địa chỉ: Số 06 phố Hai Bà Trưng, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

8. Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo Quy chế cuộc đấu giá có nhu cầu mua tài sản thì mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình.

9 Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp 01 vòng tại cuộc đấu giá.

10. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

Kính mời các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản đến tham gia đấu giá.

Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình

Địa chỉ: Số 06 phố Hai Bà Trưng, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Điện thoại: 02273.743.199