(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Dầu khí Việt Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/3/2022 do Agribank Chi nhánh Nhà Bè ủy quyền như sau:
Ngày 10/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại Quận 10, TP.HCM ảnh 1