(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo tổ chức đấu giá tài sản là vật chứng vụ án, tang vật vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ nhà nước vào ngày 10/3/2021 như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá.

a) Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ 7, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

b) Người có tài sản đấu giá: UBND huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

2. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản.

- Thời gian tổ chức đấu giá: 10 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 3 năm 2021

- Địa điểm công bố giá: Tại Hội trường UBND huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

3. Tên tài sản; giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ, bước giá của tài sản đấu giá;

Tên tài sản, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ, bước giá:

Ngày 10/3/2021, đấu giá vật chứng vụ án, tang vật vi phạm hành chính tại tỉnh Bắc Kạn ảnh 1

(Mức giá trên là tối thiểu chưa bao gồm các khoản phí, lệ phí liên quan đến chuyển quyền sở hũu, sử dụng tài sản theo quy định).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá.

Người tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Kạn để xem tài sản trong giờ hành chính 02 ngày (04/3/2021 và 05/3/2021).

5. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá, thu tiền đặt trước (Trong giờ hành chính)

- Thời gian bán hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá: Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn: Từ ngày 03/3/2021 đến 16 giờ 00 phút ngày 08/3/2021.

- Nộp tiền đặt trước trong 03 ngày 07/3/2021, 08/3/2021/2021 đến 16 giờ 00 phút ngày 09/3/2021. Khách hàng nộp tiền bằng hình thức nộp tiền trực tiếp tại Trung tâm hoặc chuyển khoản như sau:

Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

+ 39510000019590 mở tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Bắc Kạn

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

- Hình thức: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp;

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

7.1. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá.

Tất cả các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực tài chính, có đủ năng lực hành vi dân sự, không vi phạm pháp luật đều được đăng ký tham gia đấu giá. Trừ những trường hợp thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

7.2. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp trực tiếp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định.

Hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm:

- Phiếu tham gia đấu giá (mẫu phiếu do Trung tâm DVĐGTS cung cấp);

- Giấy Chứng minh nhân dân (01 bản phôtô có chứng thực hoặc kèm theo bản gốc để đối chiếu).

- Giấy ủy quyền (Trong trường hợp ủy quyền đăng ký, tham gia đấu giá);

- Giấy nộp tiền đặt trước (Bản gốc).

- Phiếu trả giá (có thể gửi qua đường bưu chính, theo dấu đến của Bưu chính), Trung tâm nhận phiếu trả giá theo thời hạn nhận hồ sơ tham gia đấu giá.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kan. Điện thoại: 0209.3875.790./.