(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 10/3/2020 do Công ty Cổ phần tư vấn khảo sát và xây dựng số 2 ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh – Địa chỉ: Số 1512 đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Công ty Cổ phần tư vấn khảo sát và xây dựng số 2 – Số 22, tổ 3, phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá tài sản:

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá tài sản (dự kiến): 9h00 ngày 10/3/2020;

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá tài sản (dự kiến): Trụ sở Công ty Cổ phần tư vấn khảo sát và xây dựng số 2 – Số 22, tổ 3, phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

4. Tên tài sản, nơi có tài sản, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá, tiền mua hồ sơ:

a. Tài sản: 01 chiếc xe ô tô đã qua sử dụng; Nhãn hiệu: Toyota Fortuner; Năm sản xuất: 2014; Biển kiểm soát: 35A-041.07;

Giấy tờ chứng nhận Quyền sở hữu: Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 001092 đăng ký ngày 06/10/2014 do Phòng cảnh sát giao thông – Công an tỉnh Ninh Bình cấp cho Công ty CP tư vấn khảo sát và xây dựng số 2;

b. Nơi có tài sản: Công ty Cổ phần tư vấn khảo sát và xây dựng số 2 – Số 22, tổ 3, phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

c. Giá khởi điểm: 300.000.000 đ (Bằng chữ: Ba trăm triệu đồng chẵn).

d. Tiền đặt trước: 50.000.000đ (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng chẵn).

e. Bước giá: 1.000.000đ (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn).

f. Tiền mua hồ sơ: 200.000đ/ hồ sơ (Bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng một bộ hồ sơ).

5. Thời gian xem tài sản, tham khảo, mua hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

a. Thời gian xem tài sản: Từ ngày 02/3/2020 đến 03/3/2020 (trong giờ hành chính); liên hệ xem tài sản tại Công ty Cổ phần tư vấn khảo sát và xây dựng số 2 – Số 22, tổ 3, phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

b. Thời gian mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 28/2/2020 đến hết ngày 06/3/2020, trực tiếp tại: Công ty Đấu giá Hợp danh Anh Minh – số 1512 đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

6. Thời gian và hình thức nộp tiền đặt trước

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong 03 (ba) ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc đấu giá (trong giờ hành chính);

- Nộp tiền đặt trước vào tài khoản số: 42410000272756, mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Thọ

Chủ tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Anh Minh

7. Hình thức, phương thức, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp, phương thức trả giá lên.

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Pháp luật, có năng lực tài chính và khả năng thanh toán đối với tài sản đấu giá theo quy định pháp luật, không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016;

- Cách thức đăng ký: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ và nộp tiền đặt trước đúng thời hạn và hình thức theo quy định.

Chi tiết liên hệ:

- Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh –Số 1512, đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 02103 818 999/ 0985444447 (Ms. Hà).

Công ty Cổ phần tư vấn khảo sát và xây dựng số 2 – Số 22, tổ 3, phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.