(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp Danh Hoàng Nguyên thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 10/3/2020 do UBND huyện Hậu Lộc ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp Danh Hoàng Nguyên, lô 177 MBQH 89/XD-UBTH đường Dương Đình Nghệ, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Hậu Lộc - Khu 1 Thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc.

3. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá:

3.1 Tài sản đấu giá: là quyền sử dụng 26 lô đất, theo Mặt bằng quy hoạch khu dân cư xã Mỹ Lộc được UBND huyện Hậu Lộc phê duyệt tại Quyết định số 6017/QĐ-UBND ngày 07/10/2019 và Quyết định số 5869/QĐ-UBND huyện Hậu Lộc ngày 24/9/2019.

* Thông tin cụ thể về tài sản đấu giá:

- Vị trí: Khu đất đấu giá thuộc địa giới hành chính xã Mỹ Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

- Tổng diện tích 26 lô đất đấu giá: 4.941 m2.

- Diện tích và số lô đất đấu giá: Thể hiện chi tiết tại danh mục các lô đất đính kèm thông báo này.

- Hiện trạng khu đất:

+ Đất đã thực hiện xong giải phóng mặt bằng

+ San nền: Không.

* Mục đích, thời hạn sử dụng đất, giới hạn các lô đất:

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn.

- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài

4. Giá khởi điểm, bước giá để tổ chức đấu giá:

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: Thể hiện chi tiết tại danh mục các lô đất đính kèm thông báo này.

Bước giá: Bước giá để tổ chức đấu giá là 1% mức giá trả cao nhất của vòng đấu liền kề trước đó.

5. Tiền đặt trước:

- Cách thức, địa điểm nộp tiền đặt trước: Tiền đặt trước được chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên, Số tài khoản: 3501 201 026 604 tại NH NN và PTNT Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh thành phố Thanh Hóa. Khách hàng nộp tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định và phải nộp lại giấy nộp tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá.

- Số tiền đặt trước: Thể hiện chi tiết tại danh mục các lô đất đính kèm thông báo này.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 04/03/2020 đến hết ngày 06/03/2020 (trong giờ hành chính).

Nội dung nộp tiền: Nguyễn Văn A nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá quyền sử dụng đất xã Mỹ Lộc, huyện Hậu Lộc (Nguyễn Văn A là người có đơn đăng ký tham gia đấu giá)

6. Đối tượng tham gia: Hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và có đủ điều kiện tham gia theo quy định tại Điều 4 Quy định ban hành kèm theo quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 09/3/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán, nộp hồ sơ đấu giá:

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 19/02/2020 đến hết ngày 20/02/2020 tại khu đất đấu giá thuộc xã Mỹ Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

- Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đấu giá tại Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Nguyên và tại trụ sở UBND xã Mỹ Lộc: Từ ngày 19/02/2020 đến hết ngày 06/03/2020 (trong giờ hành chính).

Lưu ý: Khách hàng nộp hồ sơ nộp kèm bản photo giấy nộp tiền đặt trước cho Công ty đấu giá.

Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu tài sản và tham khảo hồ sơ, quy chế cuộc đấu giá tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp danh Hoàng Nguyên và tại UBND xã Mỹ Lộc trong thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá (Hồ sơ đã mua không được đổi, không được trả lại, người tham gia đấu giá nghiên cứu kỹ mặt bằng khu đất và hồ sơ trước khi mua hồ sơ tham gia đấu giá).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá tài sản: Từ 14 giờ 00 phút ngày 10/03/2020 tại hội trường UBND xã Mỹ Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

9. Phí đăng ký tham gia đấu giá (tính cho 01 bộ hồ sơ tham gia đấu giá): Từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng /1 bộ hồ sơ (chi tiết tại hồ sơ đấu giá).

10. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 09/03/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá mua hồ sơ, nộp hồ sơ hợp lệ và nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá theo quy định và thời hạn được thông báo tại thông báo và quy chế cuộc đấu giá do Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên ban hành.

- Cách thức đăng ký lô đất đấu giá: Khách hàng chọn lô và đăng ký lô đất đấu giá vào đơn đăng ký tham gia đấu giá, đóng phong bì, ký niêm phong đơn đăng ký tham gia đấu giá để bảo mật thông tin lô đất đăng ký.

11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp 01 vòng đấu để chọn ra khách hàng trúng đấu giá QSD đất, khách hàng trả giá cao nhất là khách hàng trúng đấu giá.

- Đấu giá từng lô đất theo mặt bằng quy hoạch, theo đơn đăng ký của khách hàng của từng lô đất đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

* Khách hàng có nhu cầu đấu giá tài sản trên liên hệ với Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên, lô 177 MBQH 89/XD-UBTH đường Dương Đình Nghệ, phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa (trong giờ hành chính; điện thoại: 02373.724.994; Email: daugiaqt@gmail.com)./.